window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); CABG - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

Hirurška revaskularizacija miokarda – bajpas hirurgija ili CABG (coronary artery bypass grafting)  je vrsta

...

Bajpas operacija sasvim sigurno jeste jedna od najčešće izvođenih velikih hirurških zahvata u svetu i najčešća procedura koju obavljaju

...

Koronarne arterije su krvni sudovi koji dopremaju krv bogatu kiseonikom u srčani mišić. ...

Koronarna bolest predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu i isto tako osnovnu determinantu morbiditeta, angažovanja zdravstvenih resursa i gubitka

...