Transplantacija srca predstavlja sam vrh medicine u svakom smislu, organizacionom, logističkom, tehničkom, medicinskom i svakom drugom.

...