window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); kardiovaskularne bolesti - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

Kofein ima dugu tradiciju konzumiranja među ljudima, prirodni je alkaloid koji se nalazi u brojnim biljnim vrstama poput zrna kafe, listovima

...

Značajan broj kardiovaskularnih bolesnika istovremeno ima poremećaj funkcije štitaste žlezde. Zapravo, funkcija štitaste žlezde, u pojedinim

...

Varfarin deluje tako što produžava vreme zgrušavanja krvi. Varfarin se propisuje pacijentima koji imaju atrijalnu fibrilaciju (jedan od

...

Mašinsko učenje (machine learning- ML), kao deo metoda veštačke inteligencije (artificial intelligence - AI), značajno je

...

Poslednjih godina zagađenje vazduha i uticaj na zdravlje ljudi postali su važno pitanje u globalnim okvirima. Devet od deset ljudi širom sveta

...

Uvek aktuelna i svakim danom sve više značajna tema odnosi se na povezanost između kardiovaskularnih bolesti i

...

Magnezijum je mineral odnosno mikronutrijent koji je neophodan za pravilnu funkciju mišića i nerava. Nedostatak magnezijuma povezan je sa mnogim

...

Tokom poslednjih decenija, starenje populacije postalo je jedan od dominantnih i vodećih faktora rizika za nastanak srčanog udara koji obično

...

Dobre bakterije u crevima povezane su sa nizom pozitivnih uticaja, uključujući imunološko zdravlje, bolji san, prevenciju raka i kontrolu

...

Prema Američkom udruženju za srce (

...

Pejsmejker je mali uređaj koji se postavlja ispod kože na grudnom košu kako bi vam pomogao da imate pravilan i kontrolisan rad srca. Koristi se

...

U poslednje vreme se sve češće pominje značaj Omega 3 masnih kiselina u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Šta su Omega 3 masne kiseline i na

...