window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); kardiovaskularne bolesti - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

Kardio-onkologija je novo područje koje zahteva multidisciplinarni pristup, a kardiolozi, onkolozi i hematolozi rade zajedno na prevenciji, ranom

...

Patohistološkom dijagnostikom u domenu kardiovaskularne medicine bavi se vrlo mali broj eksperata. Navikli smo da kada imamo bilo kakav problem

...

Moždani udar koji je u vezi sa postojanjem otvora između pretkomora srca ima vrlo visoku incidencu. U novije vreme, zaživele su tehnike

...

Odgovori na najčešća pitanja koja pacijenti koji se leče od kardiovaskularnih bolesti postavljaju. Šta je to što je nepoznato, kako se leče

...

Plućna hipertenzija je širok, sveobuhvatni naziv za grupu nekoliko hroničnih bolesti koje pogađaju srce i pluća. Kod plućne hipertenzije,

...

Kod postavljanja dijagnoze plućne tromboembolije, široko medicinsko znanje je često neophodno. Zbog prisustva raznih komorbiditeta veoma je važno

...

U poslednje vreme se sve više pažnje poklanja poremećajima disanja i njihovoj vezi sa različitim kardiovaskularnim bolestima. Prof. dr

...

Novija istraživanja ukazuju na povezanost između kardiovaskularnih bolesti i alergijskih reakcija. Koji su mehanizmi koji se nalaze u osnovi ove

...

Rezultati brojnih istraživanja na životinjskim modelima sugerišu da smanjen unos hrane tokom života (kalorijsko ograničenje) ima značajan uticaj

...

Gotovo svaki pacijent koji odlazi na dalje kućno lečenje posle operacije srca ili dolazi na kontrolni pregled, po pravilu, postavi pitanje kako

...

Višak kalijuma u ​​krvi (hiperkalemija) može imati ozbiljne neželjene efekte i ovo stanje zahteva neodložno lečenje. Neželjeni efekti uključuju

...

Većina ljudi zna da pušenje cigareta i duvana povećava rizik od raka pluća i dovodi do problema sa disanjem, ali malo njih shvata da pušenje,

...

Razgovor sa vodećim ekspertima o različitim temama iz domena kardiovaskularne medicine

Na boravak u nekoj od banja u Srbiji, odnosno u ustanovama za specijalizovanu rehabilitaciju, mogu da računaju svi kardiovaskularni pacijenti za

...

Reoperacije (ponovne operacije) u kardiohirurgiji postaju sve učestalije budući da pacijenti koji su ranije operisani razvijaju novu patologiju

...

Osobe sa reumatoidnim artritisom imaju visok rizik od nastanka srčanog udara, atrijalne fibrilacije, srčane insuficijencije i moždanog udara. Da

...

Kako se ponašati ukoliko imate neku od kardiovaskularnih bolesti. Ne znate šta vam je dozvoljeno da radite nakon operacije na srcu. Pogledajte

...

Sa dolaskom toplog vremenskog perioda, važno je voditi računa i sprovoditi mere u cilju zaštite od uticaja visokih temperatura na

...

Profesor Džon Barlov (John Barlow) (1924 –2008) stekao je svoje mesto među velikanima kardiologije zahvaljujući svom otkriću mehanizma

...

Puno puta smo se susreli sa pojmom sportsko srce. Da li je sportsko srce tipično samo za sportiste, šta tačno

...