Anomalija koronarne arterije može se odnositi na poreklo (gde arterija „izvire“ u srcu) ili poziciju koronarne arterije. Međutim, termin se može

...

Savremen način života doprineo je značajnoj izloženosti brojnim faktorima rizika, za koje je dokazano da imaju uticaj na funkcionisanje svih

...

Hirurška revaskularizacija miokarda – bajpas hirurgija ili CABG (coronary artery bypass grafting)  je vrsta

...

Kardijalna bolest povezana sa zračenjem (KBPZ) - koja obično nastaje godinama ili decenijama nakon što je pacijent oboleo od karcinoma bio

...

Tema koja je vrlo aktuelna i koja je u ehokardiografskim krugovima razvila svoj puni potencijal jeste dijastolna funkcija odnosno disfunkcija

...

Ako se kod članova vaše porodice javljaju srčani problemi i bolesti srca, sigurno se pitate da li su ove bolesti nasledne. Naučnici sada pouzdano

...

Iako su mehaničke komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda u današenjem periodu retke, one su i dalje povezane sa fatalnim ishodom uprkos

...

Iznenadna smrt kod mladih se retko dešava, ali osobe koje su pod povećanim rizikom mogu preduzeti određene mere predostrožnosti. Saznajte više o

...

Tri glavne arterije, svaka ne veća od tankih špageta, protežu se površinom vašeg srca. Svaka od ovih arterija se grana u progresivno sve manje i

...

Lumen arterija se sužava tokom života i to je fiziološki proces koji odlikuje starenje organizma. Proces se obično ubrzava nakon 30. godine

...

Često se čuje pojam ergospirometrija. U razgovoru sa prof. dr Dejanom Popović, našim vodećim ekspertom za ovu oblast, saznajemo

...

Bol u grudima jedan je od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju službi hitne medicinske pomoći ili prijemnim odeljenjima bolnica.

...

Svetski dan srca obeležava se 29. septembra svake godine.

...

Moderna medicina se u velikoj meri zasniva na upotrebi biomarkera prilikom dijagnostike određenih stanja i bolesti, ali i njihovom praćenju i

...

Moderna kardiologija se ne može zamisliti bez prikaza strukture i funkcije srca i velikih krvnih sudova. Imidžing

...

Ishemija je pojam koja ukazuje na postojanje disbalansa između količine krvi bogate kisionikom koja pristiže u određeni organ i potreba tog

...

Kardio-onkologija je novo područje koje zahteva multidisciplinarni pristup, a kardiolozi, onkolozi i hematolozi rade zajedno na prevenciji, ranom

...

Vrlo značajana dijagnostička metoda, posebno u slučajevima u kojima postoji sumnja na ishemiju miokarda koju je teško dokazati na drugi način,

...

Remodelovanje srca je termin koji se odnosi na promenu veličine i oblika srca koja se javlja kao odgovor na postojanje srčane bolesti ili

...

Koronarne arterije su krvni sudovi koji dopremaju krv bogatu kiseonikom u srčani mišić. ...