window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); lekovi - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

Vrlo značajana dijagnostička metoda, posebno u slučajevima u kojima postoji sumnja na ishemiju miokarda koju je teško dokazati na drugi način,

...

Plućna hipertenzija je širok, sveobuhvatni naziv za grupu nekoliko hroničnih bolesti koje pogađaju srce i pluća. Kod plućne hipertenzije,

...

Višak kalijuma u ​​krvi (hiperkalemija) može imati ozbiljne neželjene efekte i ovo stanje zahteva neodložno lečenje. Neželjeni efekti uključuju

...

Zgrušavanje ili koagulacija krvi jeste zaštitni mehanizam organizma protiv krvarenja. Kada dođe do oštećenja krvnog suda, događa se niz reakcija

...

Srčana slabost u svom nazivu ukazuje na osnovnu odliku ove bolesti - postojanje slabog srca, srca koje ne može da adekvatno vrši svoju osnovnu

...

Srce je organ koji u najvećoj meri sačinjen od mišića ili miokarda. Srčanom mišiću, kao i svakom drugom organu ili tkivu u našem organizmu,

...

Takayasu arteritis je oblik vaskulitisa kod kog su velike i arterije srednje veličine oštećene i izmenjene budući da su zahvaćene upalnim

...

Srčana slabost (insuficijencija) spada u grupu kardiovaskularnih oboljenja sa lošijom prognozom, i najčešće podrazumeva doživotno lečenje. Smatra

...

Značajan broj kardiovaskularnih bolesnika istovremeno ima poremećaj funkcije štitaste žlezde. Zapravo, funkcija štitaste žlezde, u pojedinim

...

Varfarin deluje tako što produžava vreme zgrušavanja krvi. Varfarin se propisuje pacijentima koji imaju atrijalnu fibrilaciju (jedan od

...

Magnezijum je mineral odnosno mikronutrijent koji je neophodan za pravilnu funkciju mišića i nerava. Nedostatak magnezijuma povezan je sa mnogim

...