window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); mehanička cirkulatorna potpora - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

Bez mašine za vantelesni krvotok, moderna kardiohirurgija ne bi postojala. Pogledajte koje su osnove ove vrlo napredne tehnologije koja je svoju

...

Šta je miokarditis (upala srčanog mišića) i koji su razlozi i mehanizmi nastanka i razvoja ozbiljnih komplikacija, objašnjava prof. dr

...

Ventilatori su bolnički aparati koji pomažu u dvema kritičnim funkcijama: 1) obezbeđivanje dovoljne količine kiseonika u krvotoku i 2)

...

Srčana slabost u svom nazivu ukazuje na osnovnu odliku ove bolesti - postojanje slabog srca, srca koje ne može da adekvatno vrši svoju osnovnu

...

Transplantacija srca predstavlja sam vrh medicine u svakom smislu, organizacionom, logističkom, tehničkom, medicinskom i svakom drugom.

...