Savremeni razvoj nauke nameće koncept uključivanja interdisciplinarnosti u istraživanjama. Mali je broj zasebnih egzaktnih disciplina i sve više

...

U slučaju da se lečite u tercijarnom medicinskom centru, velika je verovatnoća da će vam u nekom momentu biti ponuđeno da učestvujete u kliničkom

...

Moderna medicina se u velikoj meri zasniva na upotrebi biomarkera prilikom dijagnostike određenih stanja i bolesti, ali i njihovom praćenju i

...

Kardio-onkologija je novo područje koje zahteva multidisciplinarni pristup, a kardiolozi, onkolozi i hematolozi rade zajedno na prevenciji, ranom

...

Koji su aktuelni projekti koji se odnose na domen kardiovaskularne medicine i kakvu korist mogu doneti u smislu dijagnostike i lečenja ovih

...

Mašinsko učenje (machine learning- ML), kao deo metoda veštačke inteligencije (artificial intelligence - AI), značajno je

...