window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); nauka - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

Kanabis ili marihuana u svom sastavu ima više jedinjenja sa potencijalno terapijskim i lekovitim svojstvima, a to se posebno odnosi na

...

Srce i mozak su blisko povezani u svojoj funkciji, a mi tek počinjemo da shvatamo značaj i razmere interakcije ova dva organa. Svakim danom se

...

Patohistološkom dijagnostikom u domenu kardiovaskularne medicine bavi se vrlo mali broj eksperata. Navikli smo da kada imamo bilo kakav problem

...

Koji su aktuelni projekti koji se odnose na domen kardiovaskularne medicine i kakvu korist mogu doneti u smislu dijagnostike i lečenja ovih

...

Srčana slabost u svom nazivu ukazuje na osnovnu odliku ove bolesti - postojanje slabog srca, srca koje ne može da adekvatno vrši svoju osnovnu

...

Dok zemlje širom sveta primenjuju socijalno distanciranje i samoizolaciju u borbi protiv pandemije ...

Mašinsko učenje (machine learning- ML), kao deo metoda veštačke inteligencije (artificial intelligence - AI), značajno je

...