Slobodni radikali su štetne supstance, jedinjenja kiseonika koja sadrže neparan broj eklektrona, koji ih čine vrlo reaktivnim. Njih proizvode

...

Dragana Gaga Đermanović je veliko ime u oblasti digitalnog marketinga i digitalnih tehnologija i to ne samo u regionalnim

...