window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-152700151-1'); srčana slabost - Operacija srca | Bajpas | Zalistak | Aorta

VAD (Ventricular assist device) jeste vrsta mehaničke cirkulatorne potpore namenjen pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti. LVAD je oblik

...

Tamponada srca predstavlja nakupljanje tečnosti oko srčanog mišića koja vrši prekomerni pritisak na različite srčane strukture.

Srčana slabost (insuficijencija) spada u grupu kardiovaskularnih oboljenja sa lošijom prognozom, i najčešće podrazumeva doživotno lečenje. Smatra

...

Transplantacija srca predstavlja sam vrh medicine u svakom smislu, organizacionom, logističkom, tehničkom, medicinskom i svakom drugom.

...

Puno se piše o tome kako korona virus utiče na srčani mišić, o prolongiranoj simptomatologiji nakon COVID-a, dugotrajnom osećaju slabosti i

...

Pejsmejker je mali uređaj koji se postavlja ispod kože na grudnom košu kako bi vam pomogao da imate pravilan i kontrolisan rad srca. Koristi se

...