VAD (Ventricular assist device) jeste vrsta mehaničke cirkulatorne potpore namenjen pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti. LVAD je oblik

...

Tamponada srca predstavlja nakupljanje tečnosti oko srčanog mišića koja vrši prekomerni pritisak na različite srčane strukture.

U periodu od 5-6 mart 2020. godine, u posebnim trening centrima i bolnici...

Transplantacija srca predstavlja sam vrh medicine u svakom smislu, organizacionom, logističkom, tehničkom, medicinskom i svakom drugom.

...

Pejsmejker je mali uređaj koji se postavlja ispod kože na grudnom košu kako bi vam pomogao da imate pravilan i kontrolisan rad srca. Koristi se

...