Muškarci stariji od 65 godina su u posebnom riziku za nastanak aneurizme trbušne aorte. Da li ste znali da pucanje aneurizme trbušne aorte nosi

...

Anomalija koronarne arterije može se odnositi na poreklo (gde arterija „izvire“ u srcu) ili poziciju koronarne arterije. Međutim, termin se može

...

Savremeni razvoj nauke nameće koncept uključivanja interdisciplinarnosti u istraživanjama. Mali je broj zasebnih egzaktnih disciplina i sve više

...

Bolest karotidnih arterija zauzima dominantno mesto u modernoj vaskularnoj hirurgiji. Posledice neprepoznate i nelečene bolesti karotidnih

...

Vrlo često pitanje koje pacijenti upućuju lekaru i hirurgu koji ih je operisao jeste da li je sigurno da se podvrgnu magnetnoj rezonanci ukoliko

...

Pojam endovaskularna hirurgija odnosi se na lečenje bolesti krvnih sudova „iznutra“, kroz same krvne sudove. Na mestu koje je udaljeno od

...

Bol u grudima jedan je od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju službi hitne medicinske pomoći ili prijemnim odeljenjima bolnica.

...

Svetski dan srca obeležava se 29. septembra svake godine.

...

Ishemija je pojam koja ukazuje na postojanje disbalansa između količine krvi bogate kisionikom koja pristiže u određeni organ i potreba tog

...

Visoki ili abnormalni nivoi holesterola, upalna reakcija i endotelna disfunkcija igraju ključnu ulogu u aterosklerozi i formiranju plaka,

...

„Bio je to srčani udar“, „umro je od srčanog zastoja“, „bio je to slučaj srčane insuficijencije“. Ljudi vrlo često koriste ove termine

...

Koronarne arterije su krvni sudovi koji dopremaju krv bogatu kiseonikom u srčani mišić. ...

Dr Milenko Čanković, interventni kardiolog, objašnjava šta je koronarografija, koji su preduslovi za uspešno snimanje krvnih

...

Srce je organ koji u najvećoj meri sačinjen od mišića ili miokarda. Srčanom mišiću, kao i svakom drugom organu ili tkivu u našem organizmu,

...

Troponin podrazumeva grupu proteina koji pomažu i koji regulišu kontrakciju srca i skeletnih mišića. Visoki nivo troponina može ukazivati na

...

Stentiranje je bolje i sigurnije od bajpas hirurgije je konstatacija sa kojom se vrlo često susrećemo. Da li je to istina i da li postoje

...

Klasična hirurška zamena aortnog zaliska kroz otvoren grudni koš predstavlja najefikasniji modalitet lečenja bolesti aortnog zaliska, uključujući

...