Biksupidni aortni zalistak je jedna od najčešćih urođenih srčanih mana a definiše se postojanjem dva umesto tri listića na aortnom zalisku. Ova

...

Uobičajen način lečenja bolesti aortnog zaliska jeste njegova zamena nekom od brojnih vrsta proteza koje su nam na raspolaganju. U ovom tekstu,

...

Razgovaramo sa dr Markom Banovićem, kardiologom iz Kliničkog centra Srbije, o aktuelnoj kliničkoj studiji AVATAR koja za cilj

...

Pojam endovaskularna hirurgija odnosi se na lečenje bolesti krvnih sudova „iznutra“, kroz same krvne sudove. Na mestu koje je udaljeno od

...

Marfanov sindrom predstavlja sistemsku bolest odnosno stanje koje može zahvatiti najrazličitije organe, a u osnovi se radi o bolesti vezivnog

...

Lekovi se mogu koristiti kako bi se povećala sposobnost srca da pumpa krv, što može donekle pomoći u situaciji kada funkcija aortnog zaliska

...

Stenoza aortne valvule jeste jedna od najučestalijih bolesti sa kojom se susreće kardiohirurg u svojoj praksi, a predstavlja opstrukciju toka

...

Retka komplikacija koja se viđa nakon hirurške ili transkateterske zamene mitralnog ili aortnog zaliska jeste pojava tzv. paravalvularnog

...

Stenoza aortne valvule jeste jedna od najučestalijih bolesti sa kojom se susreće kardiohirurg u svojoj praksi, a predstavlja opstrukciju toka
...

TAVI je termin koji se u poslednje vreme vrlo često čuje. Sve veći broj bolesnika se podvrgava ovom tipu lečenja. Šta je TAVI, kako se izvodi,

...

TAVI je pojam o kom se u poslednje vreme dosta govori. Mnogi pacijenti dođu do informacije da je moguče popraviti aortni zalistak nehirurškim

...

Ne može se mnogo učiniti da se spreče bolesti zalistaka, ali svejedno je važno voditi zdrav način života i držati pod kontrolom što veći broj

...

Klasična hirurška zamena aortnog zaliska kroz otvoren grudni koš predstavlja najefikasniji modalitet lečenja bolesti aortnog zaliska, uključujući

...