Od kako su vakcine za prevenciju COVID-19 postale dostupne, veliki broj kardiovaskularnih bolesnika se javlja sa pitanjem da li je vakcina

...

Jedno zanimljivo i vrlo značajno pitanje postavljaju pacijenti kada se otpuštaju na kućno lečenje ili prilikom prve kontrole nakon operacije na

...

Mnogi ljudi u našoj zajednici su zabrinuti i zbunjeni zbog potencijalnog uticaja koronavirusa i bolesti koju izaziva – poznatu kao COVID-19, na

...

Iako ne postoji nijedna poznata prehrambena namirnica koja pokazuje specifično dejstvi protiv COVID-19, možete unaprediti svoj imuni sistem tako

...