Pitanja i odgovori

Informator za kardiovaskularne bolesnike

Takayasu arteritis je oblik vaskulitisa kod kog su velike i arterije srednje veličine oštećene i izmenjene budući da su zahvaćene upalnim (inflamatornim) procesom. Kortikosteroidi su prva linija lečenja vaskulitisa, ali nisu u potpunosti efikasni kod svakog pacijenta.

Kardio-onkologija je novo područje koje zahteva multidisciplinarni pristup, a kardiolozi, onkolozi i hematolozi rade zajedno na prevenciji, ranom otkrivanju i kontrolisanju i lečenju kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata sa karcinomom u svim fazama terapije karcinoma i tokom post-terapijskog perioda.

Marfanov sindrom predstavlja sistemsku bolest odnosno stanje koje može zahvatiti najrazličitije organe, a u osnovi se radi o bolesti vezivnog tkiva. Vezivno tkivo jeste „lepak“ koji održava različita tkiva i organe povezanim, daje ima strukturni integritet i omogućava normalno funkcionisanje organizma. Vezivno tkivo se nalazi u mnogim delovima tela, uključujući zglobove, oči, srce, krvne sudove, pluća, kosti, kao i u membrani koja pokriva mozak i kičmenu moždinu.

Heparin je prirodni antikoagulant koji sprečava stvaranje krvnih ugrušaka. Heparin sam po sebi (kao supstanca) ne razgrađuje postojeće ugruške, već poboljšava i ubrzava prirodne mehanizme organizma koji učestvuju u rastapanju ugrušaka.

Kanabis ili marihuana u svom sastavu ima više jedinjenja sa potencijalno terapijskim i lekovitim svojstvima, a to se posebno odnosi na Δ-9-tetrahidrokanabinol i kanabidiol. Kanabis, poznat i kao marihuana, odnosi se na sorte biljaka kanabisa koje sadrže tetrahidrokanabinol (THC). THC je glavni sastojak kanabisa koji pokazuje psihoaktivne efekete i može dovesti do karakterističnog osećaja. Kanabinoidi su jedinjenja u kanabisu. Kanabidoil ili CBD su poznati kanabinoidi za koje se kaže da imaju određene zdravstvene koristi. CBD se razlikuje od THC-a.

Zašto toliko retko čujemo da neko ima tumor srca? Po čemu se tumori srca razlikuju od tumora nekih drugih lokalizacija? Da li ste znali da je miksom najčešći primarni tumor srca. Pogledajte više o karakterstikama srčanih tumora i kako ih pravovremeno prepoznati.

Pre nekoliko decenija, podaci koji su proizašli iz čuvene Fremingemske studije otkrili su da dijabetes (šećerna bolest) značajno povećava rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Tokom ovog perioda, naučnici su saznali više o tome kako ove dve bolesti koje su odgovorne za značajan mortalitet utiču jedna na drugu. Isto tako, pitanje povezanosti dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti nikada nije bilo aktuelnije. Treba znati da dve trećine osoba sa dijabetesom na kraju umre od srčanih bolesti ili moždanog udara.

Ako se hranite zdravo i vežbate u teretani, činite važan posao na sprečavanju koronarne bolesti srca koju uzrokuje nakupljanje aterosklerotskog plaka u koronarnim arterijama. Koronarna bolest može da izazove bol u grudima, pa čak i srčani udar. Strukturne bolesti srca jesu jedan sasvim drugačiji problem. Strukturne ili strukturalne bolesti srca jeste termin koji se obično koristi za opisivanje nedostataka ili poremećaja u strukturi srca - na primer srčanim zaliscima.

Najveća i glavna arterija u vašem telu naziva se aorta i kroz nju se sprovodi krv bogata kiseonikom od srca do svakog organa u vašem telu uključujući i mozak. Bolesti aorte u koje spadaju aneurizma aorte, disekcija aorte i ruptura aorte mogu biti vrlo ozbiljne i potencijalno opasne po život. Stoga je važno prepoznati ih na vreme kako bi i lečenje, koje je najčešće hirurško, bilo uspešno.

Sajt pomogli

Ne propustite nove teme na sajtu

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu