Bajpas operacija sasvim sigurno jeste jedna od najčešće izvođenih velikih hirurških zahvata u svetu i najčešća procedura koju obavljaju kardiohirurzi. Bajpas operacija na srcu kao, uostalom, i svaka druga operacija na srcu zahteva koordinirane napore tima medicinskih stručnjaka koji ne samo da će izvoditi operaciju i nadgledati vaše vitalne parametre tokom operacije srca, već i koji će vas pripremiti pre postupka ugradnje bajspasa, ali i voditi računa o vašem stanju i dobrobiti i onda kada se operacija završi.

Kardiohirurg

Vodeća osoba u vašem timu biće vaš kardiohirurg, osoba koja će direkto izvršiti samu operaciju ugradnje bajpasa na vašim koronarnim arterijama ili izvršiti zamenu ili reparaciju zalistaka. Ovaj profil hirurga je specijalizovan za lečenje bolesti srca i velikih krvnih sudova u grudnom košu (aorta i njene grane). Kao i svaki drugi lekar specijalista, kardiohirurg mora da završi medicinski fakultet i potom da stekne iskustvo u opštoj hirurgiji. Nakon toga upisuje supspecijalizaciju iz kardiohirurgije koja traja 2-3 godine. Da bi se neko bavio kardiohirurgijom mora da bude sertifikovan u odgovarajućoj lekarskoj komori (da ima izdatu licencu), da poštoju najviše etičke standarde i da se kontinuirano usavršava u ovoj discipline.

Kardiohirurg je odgovoran za otvaranje grudnog koša pacijenta, odabir koji će krvni sud biti uzet sa drugih mesta u telu kako bi se upotrebio kao transplantat-graft za bajpas kako bi se omogućilo da krv teče oko blokade do srčanog mišića. Hirurg će, takođe, na kraju operacije ponovo spojiti grudnu kost i sva tkiva koja se nalaze iznad nje.

kardiohirurg

Pre, za vreme i nakon zahvata, vašem kardiohirurgu će pomagati veliki tim ljudi, njegovih najbližih saradnika. Ovaj tim uključuje:

Anesteziolog

Anesteziolog je lekar obučen za primenu lekova koji će vas uspavati i blokirate svaki osećaj bola ili neprijatnih osećaja tokom operacije ugradnje bajpasa. Vaš anesteziolog je uključen u vašu negu pre, za vreme i posle operacije. On ili ona mogu uraditi medicinsku procenu pre vašeg operativnog zahvata radi utvrđivanja plana anestezije koji će biti prilagođen vama. Tokom operacije, anesteziolog nadgleda vitalne parametre, upravlja životnom podrškom i vrši kontrolu bola. A posle operacije, anesteziolog je odgovoran da kontroliše vašu osećaj bola, tj. da ga suprimira, tokom faze oporavka posle operacije.

anestezija

Perfuzer

Tokom operacije srca, srce se zaustavlja kako bi kardiohirurg mogao na miru da nađe pravo mesto gde može da ušije bajpas. Perfuzer upravlja mašinom za vantelesni krvotok (srce-pluća mašina) - mašinom koja preuzima funkciju srca (da pumpa krv u organizam) i pluća (za razmenu ugljen-dioksida i kiseonika u krvi) tokom operativnog zahvata. Perfuzer je posebno obučen tehničar sertifikovan od strane odgovarajućeg tela. Perfuzeri koji su na edukaciji, morali bi imati najmanje dve godine radnog iskustva pod nadzorom u operacionoj sali tokom operacija na otvorenom srcu. Postoje i bajpas operacije na srcu, tzv. off-pump hirurgija, koje se izvode bez zaustavljanja srca tokom operacije bapasa. U tim prilikama se ne koristi mašina za vantelesni krvotok.

Perfuzer

Sestre i tehničari u operacionoj sali

Sestre i tehničari u operacionoj sali pomažu tokom rada  kardiohirurga dok obavlja postupak operacije na otvorenom srcu. Oni, takođe, prate vaše stanje, pre, tokom i posle operacije, i rade na tome da što udobnije i sigurnije prođete kroz ove faze lečenja.

Intenzivista

Intenzivista (ili lekar u jedinici intenzivne nege - ICU) je lekar koji se specijalizovao za negu kritično obolelih bolesnika, obično u jedinici intenzivne nege (ICU). Intenzivista se može specijalizovati u oblasti interne medicine, anesteziologije ili nekoj drugoj medicinskoj specijalnosti. Pored toga, lekar koji radi u ICU će završiti i dodatnu edukaciju u trajanju od jedne ili više godina u oblasti lečenja kritično obolelih. Lekar intenzivista će voditi računa o vama u ranoj postoperativnoj fazi dok ste smešteni u tzv. kardiohirurškom šoku.

Sestre za intenzivnu negu

Ako ste prebačeni na odeljenje intenzivne nege u bolnici posle operacije bajpasa, o vama će se brinuti medicinske sestre intenzivne nege (ili kritične nege). Ove medicinske sestre su završile specijalnu obuku u domenu brige o pacijentima koji se suočavaju sa životnougrožavajućim stanjima, uključujući akutne bolesti srca i pluća.

Sestre za kardiološku negu

Sestre za kardiološku negu su posebno obučene za rad sa kardiološkim pacijentima i saradnju sa njihovim porodicama. Neke od sestara imaju dodatnu specijalnost – sestra u jedinici intenzivne nege i terapije – koja im daje pravo da rade sa najzahtevnijim kardiohirurškim pacijentima.

Fizikalni terapeuti / medicinske sestre za rehabilitaciju

Imaju zadatak da dok ste u bolnici, a i posle otpusta, rade s vama kako bi vam pomogli da povratite snagu, vratite funkciju i vratite svoju sposobnost kretanja.

Tim za rehabilitaciju srca 

Tim zdravstvenih radnika, uključujući medicinske sestre, fizijatre, fizikalne terapeute, psihologe, radne terapeute, dijetetičare i nutricioniste, kao i radnike drugih specijalnosti, imaju zadatak da vam pruže odgovarajuću edukaciju  i obuku kako bi osigurali brz I uspešan oporavak posle operacije srca i vraćanje u nove životne tokove uz maksimalan kvalitet života.

Kardiolog i lekar opšte prakse

Vaš kardiolog i lekar opšte prakse će i dalje nastaviti da prate vaše zdravstveno stanje i posle operacije i otpusta iz bolnice. Vaš kardiolog će biti usko upućen u vaš slučaja. Kardiolog, kroz svoje izveštaje, pruža stalnu informaciju o vašem kardiološkom status lekaru opšte prakse čime se osigurava vaša kontinuirana koordinirana nega.

Pogledajte još...

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.