Trikuspidni zalistak je jedan od četiri zaliska u srcu. Spada u kategoriju zaboravljenih ili manje bitnih zalistaka iako to nema medicinsko utemeljenje. Zašto je to tako i, što je važnije, zašto to ne bi trebalo da bude tako, pročitajte u tekstu.

Trikuspidni zalistak

Srce, centar kardiovaskularnog sistema, sastoji se od četiri komore. Dve gornje komore (pretkomore) sakupljaju krv. Dve donje komore (komore) pumpaju krv. Četiri srčana zaliska se otvaraju i zatvaraju kako bi krv tekla u jednom smeru kroz srce.

Trikuspidni zalistak je jedan od dva zaliska na desnoj strani vašeg srca. Obično, trikuspidni zalistak ima tri listića, po tome je i dobio naziv, koji se otvaraju i zatvaraju, omogućavajući da krvi teče iz desne pretkomore u desnu komoru pri tom sprečavajući protok krvi unazad.

Bolest trikuspidnog zaliska se javlja kada, iz nekog razloga, zalistak ne radi pravilno. U nekim slučajevima je trikuspidni zalistak sužen i ne dozvoljava dovoljno krvi da prođe u vašu desnu komoru (stenoza). U drugim slučajevima, zalistak se ne zatvara adekvatno, omogućavajući da se krvi vraća unazad u desni atrijum - prektomoru (regurgitacija).

triksupidni zalistak

Uzroci i nastanak bolesti trikuspidnog zaliska

Problemi sa trikuspidnim zaliskom mogu se vremenom razviti kao posledica različtih patoloških stanja kada kažemo da je bolest trikuspidnog zaliska stečena.

Bolest trikuspidnog zaliska nije ni približno česta kao bolest mitralnog ili aortnog zaliska. Najčešće se javlja u kombinaciji sa drugim valvularnim bolestima, poput regurgitacije mitralnog zaliska.

Stenoza trikuspidnog zaliska najčešće je uzrokovana upalom usled reumatske groznice, bolesti koja je povezana sa streptokoknim infekcijama; međutim, reumatska groznica je poslednjih godina retka u većini razvijenih zemalja, pa je stenoza trikuspidnog zaliska sve ređa.

Regurgitacija trikuspidnog zaliska je uzrokovana destrukcijom zaliska infekcijom ili bolestima koje uzrokuju povećanje (dilataciju) desne komore, koja posledično razdvaja listiće ne omogućavajući njihovu koaptaciju ili naleganje.

Regurgitacija trikuspidalnog zaliska može se javiti i kod srčanih oboljenja koja utiču na levu stranu srca, poput levostranog zatajenja srca (srčane slabosti) koje dovodi do zaostajanja desnog srca.

Regurgitaciju trikuspidnog zaliska mogu uzrokovati sledeća stanja:

 • Ebsteinova anomalija. U ovom retkom stanju, trikuspidni zalistak je pozicioniran niže od normalnog položaja i nalazi se u desnoj komori, a listići trikuspidnog zaliska abnormalno su formirani. To može dovesti do kretanja krvi unazad (regurgitacija) u desni atrijum. Regurgitacija trikuspidalnog zaliska kod dece obično je uzrokovana srčanom bolešću prisutnom pri rođenju (urođena srčana bolest). Ebsteinova anomalija je najčešća urođena bolest srca koja uzrokuje ovo stanje. Regurgitacija trikuspidalnog zaliska kod dece može se često prevideti i dijagnostikovati tek u odrasloj dobi.
 • Infektivni endokarditis. Trikuspidni zalistak može biti oštećen infekcijom endokarda (infektivni endokarditis) koja može zahvatiti srčane zaliske.
 • Karcinoidni sindrom. U ovom retkom stanju, tumori koji se razviju u vašem digestivnom sistemu i prošire se na jetru ili limfne čvorove proizvode supstancu sličnu hormonu koja može oštetiti srčane ventile, najčešće trikuspidni i plućni zalistak.
 • Žice (elektrode) od pacemaker uređaja. Pejsmejker žice ili electrode za kardioverter-defibrilator mogu ponekad prouzrokovati povredu trikuspidalnog zaliska tokom postavljanja ili uklanjanja implantabilnog uređaja.
 • Endomiokardijalna biopsija. Tokom endomiokardijalne biopsije uklanja se mala količina srčanog mišića i testira se na znake upale ili infekcije. Tokom ovog postupka ponekad može doći do oštećenja zaliska.
 • Tupa trauma grudnog koša. Trauma grudnog koša, na primer u saobraćajnoj nesreći, može dovesti do nastanka regurgitacije trikuspidalnog zaliska.
 • Reumatska groznica. Reumatska groznica je komplikacija nelečene streptokokne infekcije grla koja može oštetiti srčane zaliske, uključujući trikuspidni, što dovodi do regurgitacije trikuspidnog zaliska kasnije u životu.
 • Marfanov sindrom. Marfanov sindrom, genetski poremećaj vezivnog tkiva prisutan pri rođenju, povremeno je povezan sa regurgitacijom trikuspidalnog zaliska.
 • Zračenje. Zračenje grudnog koša može oštetiti trikuspidalni zalistak i prouzrokovati regurgitaciju trikuspidalnog zaliska.

Uvećanje desnih srčanih šupljina može biti rezultat stanja kao što su srčana insuficijencija, visok krvni pritisak u arterijama pluća (plućna hipertenzija) ili generalizovana slabost srčanog mišića (kardiomiopatija).

ebstein anomalija

Simptomi bolesti trikuspidnog zaliska

 • Pulsiranje u vratu
 • Umor
 • Slabost i malaksalost
 • Kratkoća daha
 • Otoci

Takođe, možete primetiti znake ili simptome osnovnog stanja koje uzrokuje regurgitaciju trikuspidnog zaliska kao što je plućna hipertenzija. Simptomi plućne hipertenzije mogu uključivati umor, slabost, poteškoće u vežbanju i otežano disanje.

Blaga bolest trikuspidnog zaliska često ne izaziva bilo kakve simptome. Teška bolest trikuspidnog zaliska može da izazove pulsiranje na vratu, umor, slabost, otežano disanje i otok.

Bebe rođene sa problemima trikuspidnog zaliska mogu se lako umarati, biti bez daha i imati plavo obojenu kožu ili usne.

Dijagnostika i opcije lečenja

Lekar obično može da dijagnostikuje bolest trikuspidnog zaliska na osnovu vaše istorije bolesti, faktora rizika, fizikalnog pregleda i rezultata testova i procedura. Trikuspidalna atrezija može se otkriti tokom ultrazvuka dok je beba još uvek u materici.

Ne postoji nijedan test koji može samostalno da dijagnostikuje bolest trikuspidalnog zaliska i uzrok nastanka, pa vam lekar može preporučiti jednu ili više dodatnih dijagnostičkih procedura: EKG (elektrokardiogram), rendgen grudnog koša, ehokardiogram (eho, ultrazvuk srca), koronarni angiogram ili magnetnu rezonancu srca.

Bolest trikuspidnog zaliska koji ne uzrokuje simptome najverovatnije ne zahteva bilo kakvo lečenje, a blaži simptomi mogu se lečiti lekovima. Teži simptomi, međutim, mogu zahtevati operaciju. Kardiohirurzi obično preferiraju popravku trikuspidalnog zaliska kada je to moguće, iako je ponekad potrebna njegova zamena. Operacija trikuspidalnog zaliska može se obaviti zajedno sa operacijom drugih zalistaka (multivalvularna bolesti i operacija).

Zajedno sa vama i vašim medicinskim timom, lekar će na osnovu vaših simptoma i rezultata ispitivanja odrediti najbolju opciju lečenja.

desna komora i trikuspidni zalistak

Hirurgija trikuspidnog zaliska

Trikuspidni zalistak pomaže u održavanju protoka krvi u pravom smeru kroz srce. Odvaja jednu od druge komore srca (pretkomora i komora). Sa svakim otkucajem srca, pretkomore se pune krvlju iz čitavog organizma, a komore se kontrahuju kako bi pumpale krv u pluća i ostatak tela.

Kada se pretkomore napune do kraja, trikuspidalni zalistak se otvara kako bi omogućio protok krvi iz desne pretkomore u desnu komoru. Kako se komore kontrahuju, trikuspidalni zalistak se čvrsto zatvara kako bi sprečio povratak krvi nazad u desnu pretkomoru. Ovim se postiže unidirekcioni smer protoka krvi.

Ako trikuspidni zalistak ne funkcioniše kako treba, može ometati pravilan smer krvotoka i prisiliti srce da radi napornije kako bi krv proticala u pluća i ostatak vašeg tela.

Popravka trikuspidnog zaliska ili zamena ovog zaliska vodi ka izlečenju i pomaže u obnavljanju normalnog protoka krvi, smanjenju simptoma, poboljšanju preživljavanja kod određenih ljudi i očuvanju funkcije vašeg srčanog mišića.

Odluka o popravljanju ili zameni oštećenog trikuspidalnog zaliska zavisi od mnogih stvari, uključujući:

 • Stadijum bolesti trikuspidnog zaliska
 • Vaše godine i celokupno zdravstveno stanje
 • Da li vam je potrebna operacija srca iz nekog drugog razloga pored bolesti trikuspidalnog zaliska - poput hirurgije mitralnog ili aortnog zaliska ili premošćavanja koronarne arterije – bajpas hirurgija; tako da se oba stanja mogu lečiti odjednom

Generalno, popravak srčanih zalistaka je obično prvi izbor, jer je povezan sa manjim rizikom od infekcije. Popravka zaliska čuva i poboljšava rad srca i može smanjiti potencijalnu potrebu za dugotrajnom upotrebom lekova za razređivanje krvi.

Međutim, rekonstrukcija zalistaka se ne može izvršiti kod svih bolesnika. Pojedini rekonstruisani zalisci na kraju mogu zahtevati zamenu. Pored toga, operaciju popravke srčanih zalistaka je često teže izvesti uspešno nego operaciju zamene zaliska.

Popravak (rekonstrukcija) trikuspidnog zaliska

Ako su simptomi ozbiljniji, možda će biti potrebno uraditi rekonstrukciju trikuspidnog zaliska hirurškim putem. Kardiohirurg izvodi hirurški postupak u smislu da preoblikuje tkivo, zakrpi rupe ili pukotine na samom tkivu zaliska ili iseca srasle delove listića.

Tokom klasične operacije trikuspidalnog zaliska, hirurg pravi rez dužine od 15-20 cm po sredini vaše grudne kosti da bi otvorio grudni koš, čime se postiže direktan pristup vašem srcu. U minimalno invazivnoj hirurgiji, kardiohirurg pravi rez u obliku slova J od 4-6 cm kojim otvara deo vašeg grudnog koša. Ovo potencijalno može smanjiti boravak u bolnici i ubrzati vreme oporavka.

Minimalno invazivna hirurgija nije prikladna za sve pacijente i vaš hirurg će vam preporučiti hirurški pristup koji je za vas najsigurniji na osnovu vaših individualnih simptoma i okolnosti.

anuloplastika trikuspide

Zamena trikuspidnog zaliska

Ako je trikuspidni zalistak previše oštećen, možda će biti potrebno izvršiti njegovu zamenu. Biološki zalistak (napravljeni od tkiva) češće se koriste za zamenu bolesnog trikuspidnog zaliska. Mehanički zalistak (napravljeni od metala) takođe je opcija, ali se češće koriste prilikom zamene mitralnog ili aortnog zaliska.

Biološki zalisci su napravljeni od životinjskog tkiva, ljudskog tkiva ili vašeg sopstvenog tkiva. Ako imate mehanički zalistak, do kraja života moraćete da pijete lekove za razređivanje krvi kako biste sprečili zgrušavanje krvi na metalnoj površini.

Vaš medicinski tim razgovaraće sa vama o prednostima i nedostacima oba tipa zaliska pre operacije i zajednički ćete doneti odluku koja je u vašem interesu.

Koji su rizici operacije trikuspidnog zaliska

Rizici hirurgije trikuspidalnog zaliska (rekonstrukcije i zamene) variraju u zavisnosti od vašeg zdravlja, vrste postupka i stručnosti zdravstvenog tima. Da bi se smanjio potencijalni rizik, operaciju trikuspidalnog zaliska obično treba raditi u medicinskom centru sa osobljem sa iskustvom u ovim postupcima i ustanovi koja obavlja veliki broj zahvata na trikuspidalnom zalisku. Generalno, rizik usled ove vrste operacije je srazmerno nizak i operacija spada u kategoriju sigurnih operacija.

Rizici povezani sa hirurgijom zaliska uključuju:

Sve u svemu, stope dugotrajnog preživljavanja nakon rekonstrukcije trikuspidnog zaliska i zamene trikuspidalnog zaliska su slične.

Izvor

Pogledajte još…

 

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.