Pojam endovaskularna hirurgija odnosi se na lečenje bolesti krvnih sudova „iznutra“, kroz same krvne sudove. Na mestu koje je udaljeno od obolelog segmenta arterije se posebnim žicama i kateterima ulazi u krvni sud. Određivanje tačne pozicije bolesnog segmenta arterije se vrši rendgenskim snimanjem. Oboleli deo arterije se isključuje iz cirkulacije unutrašnjim prepokrivanjem posebnom protezom – endograftom.

Šta je endovaskularna hirurgija?

Endovaskularna hirurgija podrazumeva inovativan i manje invazivan postupak koji se koristi za lečenje bolesti koje zahvataju krvne sudove ili srce, na primer aneurizme aorte, koja predstavlja proširenje ili "baloniranje" krvnog suda. Operacija uključuje minimalan rez (2-3cm) u preponi za pristup krvnim sudovima. Endovaskularni graft, koji je specijalni medicinski uređaj u obliku cevi sačinjene od tkanine i pritom uokviren samostojećim metalnim ekstenzijama od nerđajućeg čelika (ili nitinola), ubacuje se kroz preponske arterije kateterom - duga, uska i fleksibilna cev, i postavlja unutar aorte na određenoj poziciji. Jednom na mestu, endovaskularni graft se širi i aneurizma se iznutra pokriva graftom, sprečavajući protok krvi u aneurizmu. Graft ostaje u aorti trajno.

U prošlosti se ovo stanje lečilo otvorenom hirurškom intervencijom, koja je podrazumevala rez sa strane grudnog koša ili grudne kosti i dug period oporavka. Pacijenti uglavnom ostaju u bolnici sedam do 10 dana nakon otvorene operacije i podvrgavaju se tromesečnom oporavku.

Alternativa otvorenoj hirurgiji, endovaskularna hirurgija nudi mnoge prednosti, uključujući kraći period oporavka, manje nelagodnosti u postoperativnom periodu, lokalnu ili regionalnu anesteziju umesto opšte anestezije, manje rezove, manje opterećenje na srce i manje rizika za pacijente sa drugim zdravstvenim stanjima. Ovaj postupak može doneti korist pacijentima kojima je potrebna operacija, ali su u riziku od komplikacija zbog drugih stanja.

aneurizma grudne aorte

Napredne endovaskularne procedure

U nekim slučajevima standardna endovaskularna hirurgija nije uvek izvodljiva za pacijente. Ponekad je aneurizma preblizu važnim granama aorte ili su arterije preuske ili je anatomija krvnih sudova vrlo kompleksna da bi omogućila prolazak katetera koji se koristi u endovaskularnoj hirurgiji. U ovim slučajevima, pacijent ima tri mogućnosti: odustanak od hirurškog lečenja, otvorenu operaciju ili složenu endovaskularnu intervenciju.

Vaskularni hirurzi razvili su nove postupke i tehnologije koje nisu dostupne u svim centrima, koristeći napredne endovaskularne tehnike za složena stanja. Ove napredne tehnike mogu se koristiti za torakoabdominalne aneurizme aorte (TAAA), koje zahvataju vitalne arterije trbušnih organa, ili aneurizme luka aorte koje zahvataju supraarotalne grane koje ishranjuju mozak.

Da li je endovaskularna operacija torakalne aorte (TEVAR) bolja od otvorene hirurgije?

Endovaskularna operacija torakalne aorte (TEVAR - thoracic endovascular aortic repair) je u mnogim slučajevima bolji pristup od konvencionalne otvorene hirurgije, jer se radi o minimalno invazivnoj hirurgiji u kojoj je napravljen mali rez u preponama za razliku od otvorene operacije aorte, koja zahteva veliki rez kroz grudnu kost ili bočnu stranu grudnog koša.

To čini TEVAR manje bolnom i sigurnijom alternativom sa manje komplikacija od otvorenog pristupa operaciji aorte. Međutim, kod nekih ljudi koji imaju opsežnu bolest aorte ili višestruke aneurizme, optimalan pristup može zahtevati kombinaciju TEVAR-a i otvorene hirurgije. Ovakva vrsta operacije se naziva hibridnom hirurgijom.

Šta su hibridne procedure na aorti?

Hibridni postupci koji kombinuju konvencionalne otvorene pristupe sa endovaskularnim tehnikama pojavili su se kao sigurna i efikasna hirurška opcija za visoko rizične pacijente sa opsežnom bolešću aorte. Jedan od najčešćih hibridnih postupaka rekonstrukcije aorte je rekonstrukcija luka aorte putem frozen elephant trunk (FET) tehnike koja se koristi za multifokalne degenerativne aneurizme grudne aorte, hronične disekcije sa aneurizmom i akutne ekstenzivne (DeBakey tip I) disekcije. Tokom frozen elephant trunk postupka, pacijenti se podvrgavaju sternotomiji (presecanju grudne kosti) čime se stvara pristup za konvencionalnu zamenu proksimalnue aorte, kombinovanu sa antegradnom isporukom stentgrafta kroz presečeni luk tokom zastoja cirkulacije sa selektivnom antegradnom perfuzijom mozga. Stentgraft je ušiven u luk na njegovom proksimalnom kraju i fiksiran endovaskularno ili „zamrznut“ u silaznoj aorti na njegovom distalnom kraju.

frozen elephant trunk FET

Zašto frozen elephant trunk - FET?

Lečenje kompleksne aortne patologije koja zahvata uzlaznu aortu, luk aorte i silaznu aortu i dalje predstavlja izazov u ​​hirurgiji aorte. Postupak frozen elephant trunk efikasno kombinuje hirurške i interventne tehnologije u lečenju opsežnih aneurizmi i disekcija aorte.

Otvorena zamena silazne grudne aorte kod akutne disekcije tipa B može biti povezana sa značajnim morbiditetom. Endovaskularni pristup koji uključuje opsežan debranching grana luka aorte i TEVAR, nosi rizik od retrogradne disekcije tipa A. FET omogućava kompletan tretman akutne disekcije aorte i eliminiše rizik od retrogradne disekcije tipa A. Ova tehnika omogućava efikasno kreiranje distalne aortne anastomoze i pruža povoljnu platformu za buduću intervenciju ako se pojavi potreba.

Priprema za proceduru

Pre same endovaskularne procedure, obavićete razgovor sa svojim lekarom koji će uzeti vašu medicinsku istoriju i obaviti temeljni fizikalni pregled. Takođe, možete biti podvrgnuti dodatnim testovima za utvrđivanje zdravlja vašeg srca, kao što su stres test i elektrokardiogram (EKG), koji beleži električnu aktivnost srca.

Da biste utvrdili da li se vaša aneurizma može lečiti endovaskularnom hirurgijom, uradićete testove, uključujući CT i angiografiju, koji lekaru omogućavaju pregled aorte i ostalih krvnih sudova organizma. Ovi imidžing modaliteti, takođe, omogućavaju lekaru da planira proceduru i izabere endograft odgovarajuće veličine u odnosu na potrebe vašeg organizma odnosno na postojeću patologiju.

Za to vreme, lekar će razgovarati sa vama o endovaskularnoj proceduri i odgovoriti na sva pitanja koja imate.

Endovaskularna procedura

Pre nego što postupak započne, dobićete sedativ i regionalnu anesteziju koja će vam olakšati postupak i otupeti područje operacije ili ćete biti uvedeni u opštu anesteziju koja će vas uspavati u potpunosti. Operativno polje biće očišćeno i obrijano kako bi se sprečila infekcija. Lekar će napraviti mali rez u preponi, blizu nabora između kuka i butine, kako bi pristupio vašim krvnim sudovima. Vodeća žica (guide wire) se ubacuje kroz rez i gura kroz krvni sud do aneurizme.

Posebnim rendgenskim aparatom će se snimati vaši krvni sudovi kako bi lekar mogao tačno da vidi mesto aneurizme. U tom trenutku, hirurg će umetnuti kateter - dugačku, savitljivu usku cev - preko vodeće žice. Kateter se koristi za transport grafta kroz krvne sudove do aorte iznad aneurizme. Jednom na mestu, graft se oslobađa iz katetera i širi, blokirajući protok krvi do aneurizme, koja će se vremenom smanjiti.

plasiranje žice

Pre nego što se postupak završi, uradiće se rendgenski snimci kako bi se potvrdilo da krv u aorti teče kroz graft, a ne kroz aneurizmu. Rezovi u preponi će se zatvoriti šavovima.

hibridna operaciona sala

Oporavak

Nakon operacije, pažljivo će vas nadgledati i o vama brinuti tim stručnjaka. Većina pacijenata provede dva do tri dana u bolnici. Prvi dan posle operacije biće vam dozvoljeno da hodate i jedete. Međutim, većina pacijenata oseća da im nedostaje energije i snage približno dve nedelje nakon operacije.

Većina pacijenata može se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima u roku od četiri do šest nedelja nakon operacije.

Praćenje bolesnika

Jednu do dve nedelje nakon operacije, imaćete dodatnu posetu vašem lekaru kako bi proverio tok vašeg oporavka. Mesec i šest meseci nakon hirurške intervencije, imaćete ponovne radiološke testove (snimanje) kako bi potvrdili da vaš graft pravilno funkcioniše.

operacija graft

Komplikacije endovaskularne hirurgije

Kao i kod svakog postupka, endovaskularna hirurgija ima potencijalne komplikacije, koje mogu uključivati:

 • Blokada protoka krvi kroz graft
 • Groznica i porast broja belih krvnih zrnaca ubrzo nakon operacije
 • Pucanje grafta
 • Infekcija
 • Curenje krvi oko grafta
 • Pomeranje grafta sa ciljanog položaja

Ostale komplikacije koje su retke, ali ozbiljne mogu da uključuju:

 • Blokiran dotok krvi u stomak ili donji deo tela
 • Ruptura arterije (pucanje arterije)
 • Odloženo pucanje aneurizme
 • Povreda bubrega
 • Paraliza
Izvor: A i B

Pogledajte još…

 

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.