Ventilatori su bolnički aparati koji pomažu u dvema kritičnim funkcijama: 1) obezbeđivanje dovoljne količine kiseonika u krvotoku i 2) uklanjanje ugljen-dioksida iz krvi; neophodan je u stanjima kada je pacijent suviše slab ili bolestan da bi mogao samostalno da obavlja respiratornu funkciju.

Šta je ventilator - respirator?

Iako je pojam respirator široko zastupljen u javnosti pa i u medicinskoj praksi, pravilan pojam je ventilator budući da je to uređaj koji podržava funkciju ventilacije disajnih puteva. Respiracija je proces razmene gasova na nivou alveolarne membrane na koju ovaj aparat nema direktnu ulogu.

Ventilatori su medicinski uređaji koji se koriste u jedinici intenzivne nege. Ove mašine pomažu pacijentima koji imaju problema sa disanjem ili ne mogu samostalno da dišu. Osnovna funkcija ventilatora je da preuzme funkciju disanja kod obolelog. U slučaju da postoji problem sa disajnom funkcijom, prvi korak je, obično, maska sa kiseonikom. Ventilator je aparat koji značajno kompleksniji u odnosu na masku sa kiseonikom u pruža brojne mogućnosti u pogledu kontrole i regulacije disajne funkcije.

ventilator respirator

Kako bi upotreba ventilatora bila moguća, lekar plasira endotrahealnu cev (tubus) kroz usta pacijenta i dalje kroz dušnik (treheja, odakle i naziv endotrahealna) i povezuje ovaj tubus sa mašinom. Ventilator je odgovoran za ubacivanje vazduha u pluća pacijenta i njegovo uklanjanje. Cev u dušniku dovodi do toga da pacijenti ne mogu da govore budući da tubus prolazi kroz glasnice. Većina pacijenata dobija lekove za kontrolu bola dok su na ventilatoru, ali ako je moguće, lekari pokušavaju da ograniče sedaciju kako bi pacijent mogao da bude svestan šta se dešava i kako bi kroz saradnju sa pacijentom procenjivali momenat za ekstubaciju tj. vađenje cevčice iz grla.

Razlog zbog kog je potrebno bolesnika postaviti na ventilator je kada postoji nemogućnost samostalnog normalnog disanja. Bolesnici su previše umorni i nemaju snage da samostalno dišu ili su im pluća oštećena jer su puna tečnosti ili iz nekog drugog razloga ne mogu vršiti adekvatnu respiratornu funkciju.

intubacija

Pre nego što se donese odluka u intubaciji i stavljanju pacijenta na ventilator, neophodno je da postoje znaci respiratornog zatajenja. Tokom ovog stanja, brzina disanja će se povećati, bolesnik će biti uzbuđen, CO2 u krvi će da raste i, konačno, bolesnici mogu biti zbunjeni i mentalno izmenjeni. Dok je normalna brzina disanja oko 15 udisaja u minutu, ako frekvenca dostigne oko 28 ciklusa u minutu, to je signal da će možda biti potrebna ventilacija.

Kada je pacijent na ventilatoru, lekari mogu da podešavaju nivo kiseonika, zapreminu vazduha kao i pritisak pod kojim će ga ubaciti u pluća bolesnika. Neki lekovi se takođe mogu primenjivati putem ventilatora. Međutim, trebalo bi znati da oni bolesnici koji se intubiraju i povežu na ventilator obično jesu najteži pacijenti u bolnici, a odluka da se intubiraju često je poslednje nada da im se spasi život.

ARDS

A, šta je ECMO?

Postoje stanja kada i ventilator nije dovoljan da obezbedi adekvatnu gasnu razmenu, a bolesnik je i dalje životno ugrožen zbog neadekvatne oksigenacije organizma. Tada na raspolaganju imamo još jednu mogućnost, ECMO. ECMO je aparat koji ima mogućnost da zameni funkciju pluća bolesnika, znači, ne da vrši ventilaciju (ubacivanje vazduha u disajne puteve), već da vrši funkciju respiracije tj. razmene gasova.  Kada želimo da podržavamo funkciju pluća, koristimo tzv. V-V ECMO krug.

Postavljanje bolesnika na V-V ECMO krug je invazivna procedura i svega nekoliko centara ima mogućnosti za izvođenje ove terapijske mere. Kada se bolesnik poveže na ECMO, vrši se direktna oksigenacija krvi bolesnika u ECMO aparatu i krv se potom vraća u organizam. Paralelno se vrši i uklanjanje CO2 iz krvi bolesnika. Budući da se radi o vrlo kompleksnom terapijskom modalitetu, neophodan je tim stručnjaka koji mogu da obezbede neophodne uslove za bezbedno lečenje ovom metodom. Nakon oporavka pluća što se obično dešava tokom perioda od nekoliko nedelja, ECMO krug se uklanja, a oporavljena pluća preuzimaju svoju normalnu funkciju, funkciju disanja.

ECMO

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.