VAD (Ventricular assist device) jeste vrsta mehaničke cirkulatorne potpore namenjen pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti. LVAD je oblik mehaničke pumpe koja pomaže levoj srčanoj komori da obavlja svoju funkciju. LVAD se ugrađuje hirurškim putem i omogučava bolesnicima poboljšan kvalitet života uz produžen period preživljavanja.

 

Šta je LVAD?

Kao i samo srce, tako i LVAD (left ventricular assist device) ili mehanička pumpa za pomoć levoj srčanoj komori, ima funkciju da pumpa krv u telo. Ovaj mehanički uređaj koji radi na električnu energiju iz baterije, hirurški se ugrađuje u grudni koš osobe, odmah pored ili u srcee. LVAD ne zamenjuje srce; umesto toga, pomaže u održavanju funkcije leve komore koja je previše slaba da bi efikasno radila samostalno. Uređaj podržava pumpnu funkciju srčane komore premeštanjem krvi u ostatak tela.

LVAD se koristi za pacijente sa teškim oblikom srčane slabosti čije se stanje ne može poboljšati lekovima kao i kod onih bolesnika koji čekaju na transplantaciju srca. Pacijenti koji dobiju LVAD se bolje osećaju, nemaju ili imaju značajno smanjenje osećaja umora, imaju više snage i lakše dišu i, što je najvažnije, imaju duže preživljavanje. Američka asocijacija za srce procenjuje da u SAD-u trenutno postoji 50.000 do 100.000 uznapredovalih srčanih bolesnika koji bi mogli imati koristi od LVAD-a, a kojima bi se bez ove terapije (LVAD) značajno smanjila šansu za preživljavanje i značajno ograničio kvalitet života.

Kako izgleda LVAD

Kako radi VAD?

Jedan kraj LVAD-a pričvršćen je na vrh srca ili vrh leve komore, dok je drugi kraj povezan sa aortom (glavnom arterijom tela). Krv teče kroz srce u LVAD koji neprestano doprema krv u ostatak tela. Iako je na raspolaganju nekoliko različitih vrsta LVAD-ova, koji su svi prenosivi, svaki sistem obično ima četiri glavna dela:

  • PUMPA - povezana je na levoj strani srca; pokreće krv iz srca u ostatak tela.
  • BATERIJE - napajanje kada sistem nije priključen u utičnicu.
  • POGONSKI VOD - kabl koji prenosi napajanje i informacije između regulatora i srčane pumpe.
  • KONTROLER - napaja i proverava pumpu i pogonski vod; pruža upozorenja o tome kako sistem funkcioniše.

Implantacija LVAD-a zahteva operaciju na srcu koja obično traje 4 do 6 sati. LVAD je smešten unutar tela, u gornjem delu trbuha (odmah ispod srca) – raniji modeli ili neposredno u ili pored srca, tako da je pogonski vod pričvršćen na pumpu. Pogonski vod (driveline) se izvodi kroz trbušni zid na spoljni deo tela i pričvršćuje se na bateriju i regulator pumpe.

LVAD u komori srca

Kad se baterija LVAD isprazni, oglašava se alarm koji vam govori da je potrebno promeniti bateriju. Dva izvora napajanja su uvek povezana na regulator. Na ovaj način, ako se jedna baterija isprazni, na raspolaganju je još jedna koja napaja LVAD još nekoliko sati. Baterije traju oko 12 sati i moraju se puniti noću. Spoljni regulator i baterije mogu se nositi u torbi za rame, ranac ili na pojasu / kaišu zajedno sa potrebnom rezervnom opremom.

LVAD se može koristiti na najmanje dva načina:

BRIDGE TO-TRANSPLANT: Modus u kom LVAD pruža potporu bolesnicima sa srčanom insuficijencijom koji čekaju da im srce donora postane dostupno. Pumpa omogućava srcu i drugim telesnim sistemima da se odmore i ojačaju dok čekaju operaciju transplantacije srca. Količina vremena sa LVAD-om kao mosta do transplantacije zavisi od zdravstvenog stanja, krvne grupe i veličine tela.

DESTINACIJSKA TERAPIJA: LVAD daje potporu u smislu dugoročne podršku pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti koja ne reaguje na konvencionalnu terapiju, a bolesnici iz nekog razloga nisu dobri kandidati za transplantaciju srca. Cilj odredišne terapije je podržati rad srca i poboljšati kvalitet života do kraja života pacijenta.

Pacijenti sa LVAD-om mogu se otpustiti iz bolnice, vratiti se normalnim aktivnostima i uživati u dobrom kvalitetu života dok čekaju da im srce donatora postane dostupno. Pacijenti na destinacijskoj terapiji takođe mogu da imaju bolji kvalitet života godinama nakon implantacije LVAD-a.

Da biste dobili LVAD uređaj, neophodna je serija analiza i testova kako bi se utvrdilo da li ste dobar kandidat za operaciju. Testovi mogu da uključuju rutinsko vađenje krvi, rentgen grudnog koša, elektrokardiogram (EKG), ehokardiogram, kateterizaciju levog i desnog srca, kao I ultrazvuk karotidnih i perifernih arterija, rutinske zdravstvene pretrage kao što su kolonoskopija ili mamogram, i psihosocijalnu / psihijatrijsku procenu. Kada se završe sva ispitivanja i procene, kardiolog će vaš slučaj predstaviti komisiji za izbor, koja utvrđuje da li je LVAD bezbedna i odgovarajuća terapija za vas.

Drugi oblici mehaničke cirkulatorne podrške - šta je ECMO?

 

Koji su rizici povezani sa ugradnjom LVADa?

Kao i kod svakog hirurškog zahvata, i kod LVAD operacije postoje rizici. Vaš lekar će razgovarati sa vama o specifičnim rizicima i potencijalnim koristima od implantacije LVADa. Neki od mogućih rizika uključuju krvarenje, razvoj krvnih ugrušaka, zatajenje srca, respiratorno zatajenje, zatajenje bubrega, moždani udar, infekciju i oštećenje uređaja.

Nakon postupka implantacije, vi i osobe koje će brinuti o vama u ranom periodu će proći obuku o LVAD-u sa detaljnim uputstvima kako bi se osigurala sigurna i pravilna upotreba LVAD-a. Naučićete kako da upravljate uređajem i rešavate potencijalne hitne situacije. Članovi vašeg LVAD tima će vam pomoći da razumete:

  • Kako uređaj radi
  • Šta alarmi znače?
  • Pravilno održavanje sistema
  • Dnevne, nedeljne, mesečne i godišnje procedure
  • Kako pratiti promene
  • Kada treba obavestiti LVAD tim o promenama ili problemima

Cilj je osigurati što brži, pri tom siguran, odlazak kući, pri čemu u proseku pacijenti ostaju u bolnici 14 do 21 dan. Vreme boravka u bolnici zavisi od vašeg fizičkog oporavka, zdravstvenog stanja i poznavanja brige o LVAD-u. Neki pacijenti ostaju u ustanovama za dodatnu negu ili rehabilitacionom centru dok se u potpunosti ne vrate kući.

Nove generacije LVAD

Kako izgleda život nakon ugradnje LVAD-a?

Oporavak i povratak na rutinske dnevne aktivnosti nakon primanja LVAD-a je postepen proces. Nakon što primite LVAD, moći ćete da obavite većinu aktivnosti. U nekim slučajevima možete se tuširati, voziti bicikl, šetati, pa čak i vraćati se na posao. Takođe možete putovati, sa manjim smeštajnim kapacitetima. Svoju opremu morate uvek imati sa sobom (ne vrši se teret), a vaša ruta i odredište treba da sadrže područja sa LVAD programom, samo u slučaju nužde.

Pacijenti s LVAD-om ne mogu plivati ili se kupati, baviti se kontaktnim sportovima, dizati velike terete ili biti udaljeni od izvora električne energije.

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.