TAVI je pojam o kom se u poslednje vreme dosta govori. Mnogi pacijenti dođu do informacije da je moguče popraviti aortni zalistak nehirurškim putem tj. bez otvaranja grudnog koša, a pri tome nemaju dovoljno informacija šta je zapravo ova procedura i kome je namenjena. U ovom delu ćemo objasniti koje su osnovne razlike između TAVI procedure i klasične hirurške zamene aortnog zaliska.

Opet ćemo da krenemo od definicije i objašnjenja pojmova - šta je TAVI?

TAVI (transkateterska implantacija aortne valvule) je minimalnoinvazivna procedura kojom se degenerisan i oštećen aortni zalistak menja zaliskom (valvulom) pristupom, najčešće, kroz preponsku arteriju, opet uz upotrebu katetera. Ovom procedurom se aortni zalistak, zapravo, ne menja. Nova valvula se implantira preko postojeće tako što se balonom nova valvula utisne u već postojeću.

Sa druge strane, klasična kardiohirurška zamena aortnog zaliska je procedura kojom se hirurškim putem bolestan aortni zalistak uklanja i menja novom biološkom ili mehaničkom valvulom. Ova operacija spada u red najsigurnijih kardiohirurških operacija koja je povezana sa odličnim dugoročnim rezultatima.

U odnosu na aktuelne dokaze, TAVI se preporučuje kod bolesnika starije životne dobi (preko 80 godina) kao i kod onih koji imaju povišen rizik od kardiohirurške operacije. Za bolesnike koji spadaju u kategoriju niskog ili umerenog rizika, klasična kardiohirurška operacija je najbolja opcija – zlatni standard.

 

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.