Pitanja i odgovori

Informator za kardiovaskularne bolesnike

Stenoza aortne valvule jeste jedna od najučestalijih bolesti sa kojom se susreće kardiohirurg u svojoj praksi, a predstavlja opstrukciju toka krvi kroz suženu aortnu valvulu u fazi sistole, pritiskom opterećujući levu komoru sa posledičnim zadebljanjem njenih zidova. 

Bajpas operacija sasvim sigurno jeste jedna od najčešće izvođenih velikih hirurških zahvata u svetu i najčešća procedura koju obavljaju kardiohirurzi. Bajpas operacija na srcu kao, uostalom, i svaka druga operacija na srcu zahteva koordinirane napore tima medicinskih stručnjaka koji ne samo da će izvoditi operaciju i nadgledati vaše vitalne parametre tokom operacije srca, već i koji će vas pripremiti pre postupka ugradnje bajspasa, ali i voditi računa o vašem stanju i dobrobiti i onda kada se operacija završi.

Infektivni endokarditis je endovaskularna infekcija kardiovaskularnih struktura – obično zalistaka srca, ali i velikih krvnih sudova u grudnom košu kao i uređaja koji se implantiraju u srčane šupljine.

Koronarna bolest predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu i isto tako osnovnu determinantu morbiditeta, angažovanja zdravstvenih resursa i gubitka produktivnosti usled bolesti. Imajući u vidu da koronarna hirurgija predstavalja jednu od najčešće izvođenih operativnih intervencija, koja je u brojnim studijama dokazala svoju korisnost, pažnju ćemo usmeriti graftovima koji se koriste prilikom operativne revaskularizacije miokarda.

Tri glavne arterije, svaka ne veća od tankih špageta, protežu se površinom vašeg srca. Svaka od ovih arterija se grana u progresivno sve manje i manje žile koje na kraju prodiru u vaš srčani mišić. Oštećenja ovih sitnih žila mogu smanjiti dotok krvi u srce - stanje poznato kao koronarna mikrovaskularna bolest.

Ventilatori su bolnički aparati koji pomažu u dvema kritičnim funkcijama: 1) obezbeđivanje dovoljne količine kiseonika u krvotoku i 2) uklanjanje ugljen-dioksida iz krvi; neophodan je u stanjima kada je pacijent suviše slab ili bolestan da bi mogao samostalno da obavlja respiratornu funkciju.

Iznenadna smrt kod mladih se retko dešava, ali osobe koje su pod povećanim rizikom mogu preduzeti određene mere predostrožnosti. Saznajte više o faktorima rizika, uzrocima i lečenju.

Pojam kardiomiopatija se odnosi na različite bolesti srčanog mišića. Ove bolesti imaju mnogo uzroka, znakova i simptoma. Isto tako, mogućnosti lečenja se razlikuju. U većini slučajeva kardiomiopatija uzrokuje da srčani mišić postane zadebljan i odlikuje se, najčešće, većom krutošću. U ređim slučajevima obolelo tkivo srčanog mišića zamenjuje se ožiljnim tkivom.