Muškarci stariji od 65 godina su u posebnom riziku za nastanak aneurizme trbušne aorte. Da li ste znali da pucanje aneurizme trbušne aorte nosi veliku smrtnost i da je jedini lek hitna operacija.  Ovo je razlog zašto se preporučuju preventivni pregledi kod muškaraca starijih od 65 godina. O svim aspektima bolest trbušne aorte razgovaramo sa doc. dr Igorom Končarom

DrKoncar s

Doc. dr Igor Končar, vaskularni hirurg

Šta je aneurizma abdominalne aorte?

Abdominalna (trbušna) aorta je glavni krvni sud u stomačnoj duplji koji se nastavlja na grudnu aortu koja je glavni krvni sud u grudnom koša, a koji se na kraju deli na dva krvna suda (ilijačne arterije) koji idu u oba donja ekstremiteta. Abdominalna aorta je sklona širenju u svom završnom delu kada od normalnog prečnika (do 2cm) može da se proširi na preko 6cm. Ovo proširenje aorte u trbušnom delu naziva se aneurizma trbušne aorte.

Kako nastaje aneurizma trbušne aorte?

To je postepeni proces za koji je potrebno nekad i više desetina godina. Postepenim slabljenjem zida aorte dolazi do njegovog popuštanja i samim tim širenja. Slabljenje zida aorte podstaknuto je postepenim „starenjem“ zida krvnog suda koje je posledica dugotrajnog proticanja krvi, stvaranjem aterosklerotskih naslaga i povišenog pritiska. Ovi procesi su ubrzani uticajem produkata duvana (nikotina) dok se kog nekih osoba ovaj proces ubrzava ukoliko postoji genetska predispozicija povezana sa urođenim slabljenjem zida aorte. Jednom kada proces započne on postepeno napreduje i aneurizma postepeno raste.

aneurizma

Kakav je tok bolesti?

Aneurizma aorte postepeno raste sve do momenta kada dolazi do njenog pucanja koje je često fatalno. Proces rasta aneurizme je ubrzan kod pušača, osoba sa povišenim pritiskom (posebno ukoliko nije pod kontrolom) i oboljenjima pluća. Taj rast je 1-3mm godišnje ali se u određenim periodima ovaj rast može ubrzati. Korekcijom faktora rizika i prestankom pušenja ovaj proces rasta aneurizme se može usporiti nakad čak i zaustaviti. Rast aneurizme je brži što je aneurizma veća a samim tim sa povećanjem prečnika raste i rizik od pucanja. Granica od 55mm za muškarce i 50mm za žene postavljena je kao granica preko koje rizik od pucanja značajno raste.

Kako se manifestuje pucanje aorte/ruptura?

Osobe koje boluju od aneurizme vrlo često brinu svaki put kada ih nešto zaboli. Ipak bol koji prouzrokuje pucanje aneurizme aorte je izuzetno jak bol, neuporedivo jači od svih bolova koje doživaljvamo u životu. Može se porediti sa porođajnim bolovima ili drugim najjačim bolovima. Ipak pored samog momenta pucanja osobe koje imaju aneurizmu mogu imati bolove u leđima ili stomaku i samu vezu tog bola sa aneurizmom mogu da procene samo doktori koji se bave ovom problematikom.

rupture

Kako sprečiti pucanje?

Ne postoje lekovi koji dokazano deluju na porast aneurizme odnosno koji mogu da spreče nastanak rupture. Neka ispitivanja su i dalje u toku ali smo daleko od konkretnog dokaza. Zato su blagovremena dijagnoza i operativno lečenje jedini načini da se leči aneurizma.Blagovremena dijagnoza se najčešće postiže ultrazvučnim pregledima u okviru „skrining“ programa koji se  u nekim zemljama primenjuju kod rizičnih grupa (muškarci stariji od 65 godina, pušači). Drugi način blagovremene dijagnoze jesu slučajni ultrazvučni pregledi koji se rade zbog nekog drugog oboljenja (prostata, jetra, pankreas, jajnici, materica) te se aneurizma otkrije tom prilikom. Najčešći način dijagnoze je ultrasonografija koja je ujedno i dovoljna za praćenje same aneurizme. Tek kada dođe do momenta operativnog lečenja savetuje se „skener“ (multislajsna kompjuterizovana tomografija) koji se koristi za planiranje operacije i precizniji uvid u sam izgled aneurizme.

Kada se javiti hitno lekaru?

Najčešće slučajno otkrivanje aneurizme nije razlog da se neko javi hitno lekaru u urgenu službu ali je svakako važno da Vas pacijent pregleda u skorijem periodu. Što je aneurizma veća to je potrebno da taj period bude kraći. Tako za aneurizme manje od 5cm može se čekati i nekoliko meseci bez brige, dok je za aneurizme veće od 6cm to optimalno potrebno da bude unutar nekoliko nedelja.

Kada se primenjuje operativno lečenje?

Kako operativno lečenje ima svoje rizike onda je najbolje čekati da rizik od pucanja aneurizme bude veći nego što je rizik od operacije. Ta granica je postavljena na 55mm za muškarce odnosno 50mm za žene te se operativno lečenje preporučuje kada aneurizma dostigne ovu granicu. Odstupanja naravno postoje kod osoba koja boluju od brojnih oboljenja ili su uznapredovale životne dobi jer je kod njih operativno lečenje značajno rizičnije te se primenjuje kasnije. Sa druge strane kod mlađih osoba i onih koji imaju istoriju pucanja aneurizme u porodici rizik od pucanja je povišen te se operativno lečenje savetuje ranije.

Kako se primenjuje operativno lečenje?

U poslednjih 60 godina primenjuje se otvoreno, klasično lečenje koje podrazumeva otvaranje trbušne duplje, otvaranje aneurizme i ugradnju veštakog krvnog suda umesto aneurizmatskog dela aorte. Ova metoda je dokazana na velikom broju bolesnika koji su praćeni decenijama. Iako invazivna unapređenjem hirurške tehnike i anestezioloških metoda rezultati su značajno unapređeni te je sada smrtnost ispod 3%. Unazad 30 godina u praksi se primenjuje i endovaskularna metoda koja podrazumeva ugradnju stent grafta, specijalnog krvnog suda, u samu aneurizmu kojom se ona izoluje i spreči njen rast i ruptura. Procedura se izvodi pod kontrolom rentgenskih zraka gde se kroz preponske arterije ugradi stent graft. Iako manje invazivna i manje smrtonosna u početku, endovaskularna metoda je povezana sa češćim dodatnim operacijama koje se primenjuju kasnije nakon operacije a tokom perioda praćenja kada se najčešće koriguje efekat stent grafta na aneruizmu.Takođe izvođenje ove procedure nije moguće ukoliko nisu ispunjeni određeni preduslovi samog kvaliteta i izgleda krvnih sudova koji se tretiraju (ove uslove ispunjava oko 60-70% pacijenata).

abdominal aortic aneurysm endovascular aneurysm repair vascular surgery png favpng FSMD6Hd6pQPS7FQ63n99hk1wP

Kako izabrati metodu?

Najbolje je pustiti doktore koji se time bave da kažu koja je metoda najbolja za Vas. Prilikom odlučivanja balansira se između većeg rizika nakon operacije i dobrih udaljenih rezultata koje daje klasična metoda i boljih ranih rezultata i češčih kasnijih komplikacija koje daje endovaskularna metoda. Svakako da se i navedeni parametri menja unapređenjem tehnologija i sa većim iskustvom doktora koji ovu metodu primenjuju zbog čega je optimalno poslušati savet lekara ukoliko je dat naravno uz adekvatno obrazloženje.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.