Srce i mozak su blisko povezani u svojoj funkciji, a mi tek počinjemo da shvatamo značaj i razmere interakcije ova dva organa. Svakim danom se povećava fundus znanja koje ukazuje da je terapijski modalitet koji se nudi kroz zajednički i objedinjen (integrativan) klinički pristup, presudan za lečenje i spašavanje života pacijenata. Više o temi neurokardiologije, razgovaramo sa prof. dr Branislavom Milovanovićem, internistom-kardiologom, šefom Neurokardiološke laboratorije Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa”, predsednikom Udruženje za neurokardiologiju Srbije i članom Evropske akademije nauka i umetnosti.

 Branislav Milovanovic
Prof. dr Branislav Milovanović

Da li je vrtoglavica bezopasan simptom?

Iznenada počinje da vam se vrti u glavi, magli vam se pred očima i imate utisak da propadate… Većina ljudi, kratkotrajan gubitak svesti ne shvata kao neki ozbiljan zdravstveni problem ili kao simptom neke bolesti, i nema običaj da se, zbog ovog stanja, javi lekara. Međutim, uzroci kriza svesti mogu biti brojni i nikako ih ne treba potceniti.

Uzroci kriza svesti mogu biti kardiološki, neurološki i neurokardiološki, s tim da su neurokardiološki vezani za poremećaje kardiovaskularnih refleksa i javljaju se u 80% slučajeva. Uzrok ovih kriza svesti najčešće su akutne ili hronične infekcije, i javljaju se u okviru takozvanog sindroma hroničnog umora. Neurološki uzroci podrazumevaju tumore centralnog nervnog sistema, epilepsiju ili neurodegenerativne bolesti, kao što je Parkinsonova bolest. Kardiološki uzroci su poremećaji srčanog ritma i sprovođenja, kada je često potrebno ugraditi pacemaker ili uraditi elektrofiziološko ispitivanje, ili je pak reč o strukturnim poremećaji srca. Neurološki i kardiološki uzroci javljaju se u oko 10 odsto slučajeva.

Postavljanje dijagnoze

Za dijagnostiku kriza svesti koristi se specijalna visoko-sofisticirana oprema kojom se krvni pritisak meri svakog sekunda, otkucaj po otkucaj, sinhrono sa srčanim radom, tako da je moguće “uloviti” naglu promenu pritiska u trajanju od nekoliko sekundi.

Dijagnoza se postavlja testiranjem funkcije autonomnog nervnog sistema u specijalizovanim laboratorijama koje su opremljene sa odgovarajućom dijagnostikom koja uključuje takozvani head up tilt test gde se pacijent na pokretnom stolu drži pod uglom od 70 stepeni u trajanju minimalno od 20 minuta. Ovo se sve radi zbog provokacije funkcije simpatičkog nervnog sistema i utvrđivanja uzroka sinkope. Test se smatra pozitivnim ukoliko dođe do pada pritiska sa pojavom tegoba ili sinkope. To je potvrda da se radi o neurokardiološkoj sinkopi.

Head up tilt test se preporučuje kod osoba koje imaju bilo koji slučaj kriza svesti, kada je došlo do pada sa ili bez gubitka svesti, kao i kod pacijenata koji imaju takozvanu ortostatsku nestabilnost pri ustajanju ili imaju vrtoglavice ili takozvani sindrom hroničnog umora.

mozak i srce zajedno

Matematička analiza signala

Neurokardiologija je nova naučna disciplina koja pokriva sve grane medicine. Ono što predstavlja pravi izazov jeste to što radimo sa decom. Kada dete izgubi svest, veoma je važno da se otkrije da li je u pitanju epilepsija ili poremećaj krvnog pritiska. Jer, u ovim slučajevima su i lečenje i prognoza sasvim drugačiji. Veoma je važno da se dete ne tretira kao da ima epilepsiju, ako ona zaista ne postoji. Utvrditi i otkriti uzrok, na primer, gubitka svesti - najveća je draž u ovoj oblasti medicine, a tu nam pomaže matematička analiza biološkog signala.

Kako se leči kriza svesti?

Kako će se krize svesti lečiti, zavisi od uzroka njenog nastanka. Ukoliko je u pitanju infekcija, neurokardiološke krize svesti leče se antioksidansima, antibioticima i simpatikomimeticima, koji stimulacijom funkcije simpatikusa sprečavaju krize. Kod neuroloških uzroka, ako je u pitanju epilepsija, koriste se antiepileptici, tumori se leče operativno ili hemioterapijom, dok se neurodegenerativne bolesti leče prema postojećeim principima koji postoje za lečenje ovih bolesti. Kardiološki uzroci sa poremećajem sprovođenja leče se implantacijom pejsmejkera ili antiaritmicima, ukoliko je u pitanju poremećaj ritma. Kod ovih pacijenata radi se i elektrofiziološko testiranje.  

Veze srca i mozga

Autonomni nervni sistem je softver našeg organizma ili dirigent orkestra koji upravlja radom svih organa. Sistem se sastoji od dva suprostavljena dela, simpatikusa i parasimpatikusa, koji su kod zdravih osoba u ravnoteži. Mozak i srce funkcionišu kao jedinstvena osovina, u harmoniji, pri čemu mozak ima i upravljački uticaj, ali je i ovaj deo nervnog sistema autonoman, po čemu je i dobio naziv. U slučaju poremećene ravnoteže između ova dva dela sistema, nastaje disbalans, poremećaj ravnoteže i pojava bolesti, u zavisnoti koji je deo pogođen. Kod starih Kineza ova dva dela sistema nazivaju se jin i jang, i sve bolesti se leče tako što se radi balansiranje ova dva principa.

Ravnoteža ova dva dela sistema je bitna da bi se ostvario harmoničan rad svih organa koji su u međusobnoj zavinosti. Svaki ispad u funkcionisanju našeg softvera dovodi do dominacije jednog ili drugog dela sistema bez mogućnosti kontrole od suprotnog principa tako da dolazi do ekscesa simpatičke ili parsimpatičke funkcije. Ako se radi o ekscesu simpatičke funkcije, dolazi do pojave hipertenzivnih kriza i komplikacija, kao što je moždani udar ili infarkt srca. Kod pacijenata sa dominacijom vagusne aktivnosti dolazi do pada pritiska i opšte energije sa pojavom autoimunih bolesti, astme i češće sinkopa. 

Spoj istoka i zapada

Cilj ove dijagnostike je procena rizika od iznenadne smrti. Celokupna istočnjačka medicina, koja je stara 5.000 godina, zasniva se na principu jina i janga, to jest na uspostavljanju ravnoteže između dva suprotstavljena, ali ipak komplementarna principa. Šta bi, onda, bilo ovo što mi radimo? Ovo je po prvi put uspostavljanje povezanosti zapadne i istočnjačke medicine. Mi sa zapadnom medicinom, fizikom i matematikom merimo istočnjačke principe na osnovu kojih su oni lečili bolesti pre četiri do pet hiljada godina. A sve to postižemo na maksimalno egzaktan način - uvođenjem matematike i fizike u medicinu.

banner

Personalizovana metoda lečenja

Cilj dijagnostike funkcije autonomnog nervnog sistema je da se otkrije tip poremećaja i utvrdi koji deo nervnog sistema dominira i da se na osnovu toga započne lečenje. Odnosno, ako dominira simpatička aktivnost, preduzimaju se mere i postupci i daju lekovi koji blokiraju ovu aktivnost. U isto vreme, stimuliše se vagusna aktivnost, ukoliko je smanjena. U suprotnom slučaju, ako dominira vagusna aktivnost tada se radi stimulacija simpatičke aktivnosti. Ukoliko postoji nedostatak određenih elemenata, vitamina ili minerala, radi se supstitucija. To su osnovi personalizovane medicine prema pravilu da nema opšeteg pravila već da postoji pravilo jedne osobe i jedne terapije, sa odgovarajućom dozom leka. Na osnovu ovih bazičnih principa, izbegava se greška u lečenju koja uvek postoji ukoliko se ne primenjuju ovi principi.

Nelinearna kardiologija

Koliko matematika i fizika mogu da pomognu i medicini pravi je dokaz metoda pomoću koje je moguće predvideti rizik od prestanka rada srca.

Mali je broj eksperata u svetu koji se bavi proučavanjem autonomnog nervnog sistema čoveka koji upravlja radom svih organa. Ja sam imao sreće da pre više od deset godina dobijem englesku stipendiju i odem u London, kod prof. Kristofera Matijasa, u bolnicu Sveta Meri, gde sam se upoznao sa ovom metodom. Suština je u tome što se u medicinu uključuju matematika i fizika i počinje se sa izučavanjem takozvane teorije haosa. U pitanju je matematičko-fizička metoda koja u haosu traži određeni sistem i utvrđuje ga složenim matematičkim formulama. Traga se za malim impulsom, to jest poremećajem koji može da izazove veliku štetu u organizmu. Znači, na osnovu matematičkog proračuna EKG signala, uz pomoć vrhunske opreme, procenjuje se rizik i traže faktori koji mogu da izazovu bolest ili iznenadnu smrt. U ovom slučaju, na osnovu analize bioloških signala, to jest EKG-a pacijent se posmatra kao celina.

Srbija lider u neurokardiologiji

Ova metoda lečenja ili ANSA metoda (Autonomic nervous system adjustment), odnosno podešavanje funkcije autonomnog nervnog sistema, primenjuje se već godinama u Neurokardiološkoj laboratoriji KBC “Bežanijska kosa”, koja je jedinstvena i u svetu zbog visokosofisticirane opreme, ali i jedinstevne metodologije dijagnostike i lečenja svih poremećaja i bolesti.

Beograd je postao centar neurokardiologije u svetu zato što je kod nas organizovan prvi kongres iz ove obasti i do sada se održavao svake godine 11 puta. Osim toga, zbog izuzetnih rezultata koji su postignuti, sve aktivnosti od pre 3 godine, održavaju se pod pokroviteljstvom Evropske akademije nauka i umetnosti. Najveće priznanje je što je predsednik Udruženja za Neurokardiologiju dobio organizaciju svetskog kongresa iz oblasti neinvazivne kardiologije, a koji je uspešno organizovan u maju 2018. godine u Beogradu. Zahvaljujući ovim priznanjima, beogradska škola neurokardiologije profilisala se kao lider u regionu i svetu.  

Autonomni sistem i srce

Štelovanje organizma

Poslednjih godina smo razvili novu metodologiju, koju smo nazvali ANSA metoda (Autonomic Nervous System Adjustment), odnosno podešavanje funkcije autonomnog nervnog sistema. Jednostavno rečeno, to znači da - ako je raštelovan upravljački sistem, vi ga naštelujete. Čim ga vratite u ravnotežu, on počinje pravilno da funkcioniše, tj. pacijent je izlečen.

Suština je otkriti kome i u kojoj dozi dati određeni lek. Osnovno pravilo kojem teži naša kompletna nauka, jeste personalna medicina. Jedan čovek - jedna bolest, jedan lek i jedna doza, to je glavno pravilo. Nema opšteg pravila, svaki bolesnik se posmatra kao posebna jedinka. Suština ove metode je upravo da se otkrije koji je lek idealan za pacijenta, da se otkrije doza i da se on tako tretira. Možda zvuči pomalo komplikovano, ali uz dobru opremu, multidisciplinarni pristup i edukovan kadar - to izgleda kao igrica u kojoj uz pomoć brojki i proračuna, gađate pravo u cilj... i, nema greške.

mozak srce veza

Pogledajte još...

 

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.