Pejsmejker je mali uređaj koji se postavlja ispod kože na grudnom košu kako bi vam pomogao da imate pravilan i kontrolisan rad srca. Koristi se za pomoć vašem srcu da redovno kuca u slučaju da imate nepravilan rad srca (aritmija), posebno ukoliko je normalna srčana frekvenca značajno usporena. Ugradnja pejsmejkera zahteva hirurški postupak. Prof. dr Dragan Kovačević, načelnik službe za poremećaje srčanog ritma IKVBV, objašnjava specifičnosti života sa pejsmekerom.

Kovacevic Dragan

Prof. dr Dragan Kovačević, kardiolog

Šta je pejsmejker (pacemaker)?

Pejsmejker, elektrostimulator, ili veštački vodič srčanog ritma prvi put je implantiran u svetu 1958. godine. Od tada pa do danas ovaj aparat je umnogome promenio svoj izgled zahvaljujući razvoju elektronike, a intervencija ugradnje pejsmekera se smatra rutinskom procedurom. Poput izgleda, intervencije i potrebe za trajnom elektrostimulacijom su se menjale sa razvojem sistema.

Cilj stimulacije srčanog mišića je uspostavljanje pravilnog srčanog ritma pa se zbog toga stimulator naziva pejsmeker – pacemaker (pace znači ritam, dok make znači napraviti). Kad srčana frekvenca padne ispod normalnih vrednosti ili količina ispumpane krvi neuspeva da podmiri zahteve organizma, čovek počinje osećati vrtoglavicu, nesvesticu, a u najtežim slučejvima i izgubi svest.  U takvim situacijama srčani mišić se može artificijelno pobuditi ili inhibirati i na taj način omogućiti potpuno normalan život.

pejsmejker srca

Pejsmeker se sastoji iz dva osnovna dela: generatora električnih impulsa i elektroda koje impulse iz generatora dovode do srca. Generator proizvodi električne implulse i sadrži elektroniku koja reguliše brzinu stvaranja impulsa tj. brzinu kojom će veštački stimulisano srce kucati. Električni implulsi iz generatora dovode se do srčanog mišića kroz tanke savitljive žice – elektrode. Postoje jednokomorski, dvokomorski i pejsmekeri koji stimulišu srce na više mesta (ugrađuju se kod pacijenata sa srčanom slabošću). Kod jednokomorske stimulacije implantira se jedna elektroda u jednu od srčanih šupljina – pretkomoru ili komoru. Kod dvokomorske električne stimulacije generator se povezuje sa dve elektrode od kojih jedna vodi u desnu pretkomoru, a jedna u desnu komoru.

Moderni pejsmekeri imaju prilagodljiv ritam. To znači da je elektronika unutar generatora u stanju da automatski prilagodi brzinu stvaranja impulsa prema zahtevima organizma (u mirovanu ili pri uobičajenim aktivnostima, naporu ili stresu).

Koji će elektrostimulator biti implantiran određuje kardiolog nakon pregleda pacijenta i uvida u njegovu medicinsku dokumentaciju.

Kako radi pejsmejker?

Sinusni čvor vašeg srca je vaš prirodni pejsmejker (smešten u gornjoj desnoj komori srca). Iz sinusnog čvora polazi električni impuls da bi vaše srce normalno kucalo. Zadatak pejsmejkera ​​je da veštački preuzme ulogu vašeg sinusnog čvora, ako on ne radi pravilno.

Pejsmejker šalje električne impulse da podstakne i pobudi vaše srce (srčani mišić – miokard) da se steže i stvori otkucaje srca. Većina pejsmejkera ​​radi baš kada su potrebni - na zahtev. Neki pejsmejkeri sve vreme odašilju impulse. Pejsmejkeri ne zadaju srcu električni udar.

Kako da se pripremim za ugradnju pejsmejkera?

Pre nego što vam pejsmejker bude implantiran, biće potrebno da uradite nekoliko testova. Ovi testovi imaju za cilj da utvrde da je pejsmejker pravi terapijski izbor za vas.

 • Ehokardiogram koristi zvučne talase za merenje veličine i debljine vašeg srčanog mišića.
 • Elektrokardiogram - medicinska sestra ili lekar postavljaju na vašu kožu senzore koji mere električne signale vašeg srca.
 • EKG Holter monitoring - uređaj koji prati vaš ritam srca tokom 24 sata.
 • Stres test – praćenje električne aktivnosti vašeg srca tokom vežbanja.

Ako se potvrdi da je pejsmejker pravi terapijski izbor za vas, implantacija pejsmekera je sledeći korak. Lekar će vam dati kompletna uputstva o tome kako se pripremiti za proceduru implantacije.

 • Ne uzimajte tečnost i ne jedite ništa posle ponoći noć pred operaciju.
 • Pratite uputstva lekara o tome koje lekove treba prestati uzimati.
 • Ako vam lekar pre testa prepiše lekove, uzmite ih.
 • Dobro se okupajte pred intervenciju. Vaš lekar će vam možda preporučiti da koristite poseban sapun. Ovo smanjuje vaše šanse za razvoj potencijalno ozbiljne infekcije.

Implantacija elektrostimulatora

Ugradnja elektrostimulatora je  svakodnevna  intervencija koja se izvodi u operacionoj sali, najčešće u lokalnoj anesteziji. Pacijent je budan, svestan i ne bi trebalo da oseća bol. Neophodan je RTG aparat pomoću koga kardiolog pozicionira elektrode u srčanim šupljinama.  Jedna, dve ili tri elektrode ubacuju se u neku od vena koje se nalaze ispod ključne kosti i kroz nju/njih  se provlače do željenog mesta u srcu. Nakon provere parametara elektrode, iste se konektuju sa generatorom koji se plasira u prethodno napravljen džep i čitava intervencija se završava ušivanjem rane. Koliko će trajati intervencija zavisi od vrste elektrostimulatora, konstitucije pacijenta i pristupačnosti vena, brzine pozicioniranja kao i uigranosti tima.  

pozicija u srcu pejsmekera

Tokom narednih 24 sata strana  grudnog koša sa koje je implantiran elektrostimulator ostaje delimično imobilisana zavojem na kome stoji vrećica sa peskom. Pacijent ne bi trebalo da ustaje 24 sata kako se elektroda ne bi pomerila sa optimalnog mesta. Ostaje u bolnici nekoliko dana i nakon toga dolazi na kontrole po rasporedu kardiologa. Po intervenciji svaki pacijent dobija knjižicu (Evropska identifikacikona kartica) koja sadrži osnovne podatke o generatoru i elektrodama, bolnici i lekaru. Preporučuje se da pacijent nosi uvek sa sobom karticu za slučaj nepredviđenih zdravstvenih problema koji ne moraju biti u direktnoj vezi sa elektrostimulatorom.

Pacijent sa pejsmekerom mora povremeno dolaziti na kontrole aparata zbog provere ispravnosti rada i procene stanja baterije. Obično se kontrole rade u ustanovi gde je aparat implantiran. Aparat se programira posebnim uređajem koji se zove programer. On se „sporazumeva„ sa pejsmekerom pomoću specijalne sonde koja se jednostavno prisloni iznad implantiranog aparata. Životni vek baterije pejsmekera je obično oko 10 godina. Izuzeci su specijalne vrste aparata (defibrilatori i multi site elektrostimulatori) koji traju kraće.  Velika pouzdanost aparata ne isključuje redovne kontrole. Nakon potrošene baterije malom hirurškom intervencijom implantira se nova. Prve znakove iscrpljenja baterije ustanoviće Vaš kardiolog i pre nego što Vi osetite bilo kakav simptom.

Koje su komplikacije povezane sa pejsmejkerom?

Svaki medicinski postupak ima određene rizike. Većina rizika povezanih sa pejsmejkerom u vezi je sa samom hirurškom intervencijom. Komplikacije mogu biti sledeće:

 • alergijska reakcija na anesteziju
 • krvarenje
 • modrice
 • povređeni nervi ili krvni sudovi
 • infekcija na mestu reza
 • pneumotoraks – pala pluća, što je vrlo retka komplikacija
 • perforacija srca, što je, takođe, vrlo retka komplikacija

Većina komplikacija je privremena i prolaze za nekoliko dana od momenta implantacije pejsmekera.

Zašto mi treba pejsmejker?

Najčešći razlozi zašto se ugrađuje pejsmeker jesu situacije kada postoji problem sa konduktivnim sistemom srca:

 • Kada imate određenu vrstu srčane blokade - kašnjenje električnih signala koji putuju kroz srce, zbog čega srce može da kuca presporo
 • Kada vaše srce kuca prebrzo i ovo stanje se ne može efikasno kontrolisati lekovima
 • Kada imate srčanu insuficijenciju koja može dovesti do toga da se vaše srce pumpa asinhrono tj. neefikasno.

Ako imate implantiran pejsmejker,​ kvalitet života vam ​može u velikoj meri biti poboljšan, a nekim ljudima pejsmeker može spasiti život. Većina pejsmejkera ​​jesu vrlo pouzdani uređaji. Manji su od prosečne kutije šibica i teže oko 20 do 50 grama. Pejsmejker, takođe, može da prati i snima vaše otkucaje srca. Ovaj zapis srčane aktivnosti može pomoći vašem lekaru da bolje razume vašu aritmiju.

pacemaker

Život pacijenta sa implantiranim elektrostimulatorom

Pejsmeker ne limitira životne aktivnosti pacijenta i činjenica da imate ugrađen pejsmeker ne bi trebalo da utiče da se vaš život razlikuje od vašeg dotadašnjeg života. Savremeni elektrostimulatori imaju ugrađenu elektroniku koja vas štiti od većine spoljašnjih uticaja elektronskih i električnih uređaja sa kojima dolazite u kontakt u svakodnevnoj aktivnosti. Aparati u domaćinstvu, kancelariji, električni alati koji se koriste, ne predstavljaju rizik za  osobe sa ugrađenim pejsmejkerom pod uslovom da su propisno instalirani i ispravni.

Potrebno je da znate da nema nikakve opasnosti od:

 • Radio aparata, muzičkih linija, CD uređaja, daljinskih upravljača za njih i standardnih žičnih i mobilnih telefona
 • Mikrotalasnih, električnih pećnica, roštilja tostera, miksera, frižidera, usisivača, mašina za pranje, električne ćebadi, električnih aparata za brijanje, električnih upaljača za plin, fena za kosu, električnih četkica za zube
 • Kompjutera, lap top računara, tableta, faksova, fotokopir mašina
 • Slušnih aparata
 • Električnih utikača, razvodnika, kablova

Oprez se preporučuje kod:

 • Repetitora ili radara - Nemojte im prilaziti
 • Visoko naponskih vodova i transformatora - Nemojte im prilaziti
 • Neispravnih električnih uređaja - Nemojte ih doticati
 • Medicinske opreme - skeneri sa magnetnom rezonancom, transkutana stimulacija nerava - Recite medicinskom osoblju da imate pejsmejker
 • Detektora metala na aerodromima i bankama - Pokažite svoju karticu i prođite bez zadržavanja
 • Uređaja za zaštitu od krađe - Prođite bez zadržavanja
 • Mobilnih telefona - Držite telefon na uhu sa suprotne strane

Osobama sa implantiranim pejsmejkerom nije zabranjeno bavljenje sportom, putovanja, nemaju posebne zabrane u vrsti hrane koju konzumiraju kao ni u profesionalnoj aktivnosti. Intenzitet aktivnosti zavisi od osnovne bolesti srca, opšteg fizičkog stanja kao i od vrste pejsmekera. Osobe sa implantiranim elektrostimulatorom mogu nastaviti da upražnjavaju svoje uobičajene seksualne aktivnosti.

Kad treba pozvati lekara?

Potrebno je javiti se lekaru ako:

 • Osetite neke posebne simptome koji do tada nisu bili prisutni
 • Osetite da su vam se vratili vaši prethodni simptomi
 • Osetite nevoljno grčenje mišića
 • Koža iznad mesta implantacije otekne, ili promeni boju

Vaš lekar će proveriti da li pejsmejker dobro radi i odgovoriti na sva vaša pitanja.

mali i veliki pacemaker

Nosite karticu pejsmejkera sa sobom

Nosite karticu koja upozorava zdravstvene radnike u slučaju da ih sami ne možete informisati o svom pejsmejkeru. Držite karticu u novčaniku, torbici ili futroli za telefon tako da uvek bude uz vas.

Da zaključimo

Pejsmejkeri su bezbedni i pouzdani aparati. Milionima ljudi pomažu u poboljšanju kvaliteta života. Zahvaljujući uznapredovalom tehnološkom razvoju, danas su to minijaturni aparati sa moćnim funkcijama. Zahvaljujući njima, imaćete pravilan srčani ritam što bi trebalo da dovede do toga da se osećate bolje.

Pogledajte još...

 

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.