Kada većina ljudi čuje reči "operacija na otvorenom srcu", i dalje misli da se radi o izuzetno rizičnom poduhvatu. Iako je tačno da je operacija na otvorenom srcu, za razliku od većine procedura u medicini, postupak koji ne treba olako shvatiti, operacija na srcu je verovatno mnogo sigurnija nego što pretpostavljate.

Ako je jedino vaše pitanje hoćete li umreti tokom operacije na otvorenom srcu, imajte na umu da savremene studije pokazuju da je stopa smrtnosti u bolnicima manja od 3 procenta nakon kardiohirurše operacije. Međutim, postoje i neki drugi rizici izuzev mortaliteta odnosno smrtnosti.

Postoji mnoštvo postupaka koji zahtevaju operaciju na otvorenom srcu, u rasponu od transplantacije srca i uređaja za pomoć levoj komori (LVAD). Takođe, rutinski se izvode i bajpas operacije i druge operacije koje zahtevaju da hirurg pristupi srcu i vašoj grudnoj šupljini.

operacija srca zalistak

Šta se dešava tokom operacije?

Iako postoje neke minimalno invazivne procedure za koje je potreban samo manji rez, operacija na otvorenom srcu obično zahteva od hirurga da napravi rez koji je dužine do 20-25 cm duž sredine grudine kosti kako bi imao potpuni pristup srcu i velikim krvnim sudovima.

Postoje dve mogućnosti za izvođenje operacije, a hirurg i hirurški tim se odlučuju za jednu: jedna od njih omogućava vašem srcu da i dalje kuca tokom intervencije. Druga, zahvaljujući naprednoj tehnologiji bajpas mašina koje u osnovi preuzimaju funkciju srca i pluća tokom operacije, omogućava da se srce zaustavi tokom operacije i operativni zahvat izvede na mirnom srcu.

Vi kao pacijent ćete biti potpuno bez svesti tokom operacije, pod anestezijom, tako da ne morate da brinete da ćete osetitit bilo kakav diskomfor. Međutim, određenih momenata će verovatno biti posle operacije.

Moguće komplikacije od operacije na otvorenom srcu

Kao i kod svake operacije pa i manje invazivne intervencije, uvek je moguće da se dogode situacije koje neće biti predviđene i kada neće sve ići po planu. Na primer, uvek postoji rizik od infekcije rane na grudima, pri čemu je rizik veći ako imate stanje poput dijabetesa.

Nakon kardiohirurške operacije, može doći i do moždanog udara, a rizik od nastanka zavisi od vrste opearcije koja se sprovodi. Rizik je naglašeniji kada se rade operacije na srčanim zaliscima ili operacije koje bitnije menjaju protok krvi kroz mozak.

Imajte na umu da ćete neko vreme nakon opearcije biti smešteni u intenzivnoj nezi i da ćete biti pod budnim nadzorom kardiohirurga i zdravstvenog tima. Tamo će vaše stanje biti intenzivno praćeno i monitorisano, uključujući i pojavu nepravilnog srčanog ritma koji može da dovede do stavranja krvnih ugrušaka koji mogu doprineti moždanom udaru.

Ostale komplikacije koje se mogu javiti uključuju probleme sa disanjem, zatajenje pluća ili bubrega, pa čak i privremeni gubitak pamćenja.

operacija srca

Smanjivanje postoperativnog rizika

Dok ćete tokom boravka u bolnici biti u dobrim rukama i pod kontrolom članova medicinskog tima koji vodi brigu o vama, možete pomoći sebi nakon otpusta iz bolnice i učiniti dodatne mere kako biste rizik od nastanka dodatnih komplikacija smanjili.

Ove mere uključuju praćenje mesta incizije (operativna rana) i stvaranje uslova da je rana suva (izbegavajući tuš nekoliko dana) i čista. Takođe, biće vam predočena uputstva da ne dižete ništa teško i da se stalno krećete. Upravljanje bolom nakon operacije biće ključno, a lekar može da propiše lekove.

Može proći nekoliko nedelja ili meseci nakon operacije na otvorenom srcu dok se u potpunosti ne povratite. Suština je sledeća, iako postoje neki očigledni rizici koji su u vezi sa tokom operacije, ali i oni koji se javljaju nakon operacije, jasno je i nedvosmisleno je dokazano da korist od operacije nadmašuje rizik. Kada se operacije izvedu u adekvatnoj ustanovi od strane pravog medicinskog tima, operacija na srcu može povećati kvalitet života - ili čak spasiti život.

Kalkulator operativnog rizika

U svakodnevnoj kliničkoj praksi u primeni je opšteprihvaćeni kalkulator operativnog rizika - EuroSCORE II. Pogledajte koji sve parametri ulaze u obzir prilikom računanja rizika i izračunajte svoj rizik.

 

 

Pogledajte još...

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.