Mnogi kardiovaskularne bolesnici se nakon operacije odlučuju da svoje slobodno vreme provedu na planini i to na nadmorskim visinama koje mogu biti značajne. Odgovore na pitanja da li postoji i kakav je uticaj ovakvih, često esktremnih uslova, na kardiovaskualrno zdravlje možete naći na ovoj stranici.

 

Šta znači biti na visini?

Ovo je pitanje koje pacijenti često postavljaju.  Dakle, prema Američkom udruženju za srce, "velika visina" podrazumeva nadmorsku visinu preko 2500 metara. S obzirom na nadmorske visine pojedinih planinskih masiva u Evropi, to znači da biste se sigurno mogli naći u situaciji da budete na velikoj nadmorskoj visini.

Da li velike visine utiču na srčanu funkciju i funkciju srčanih zalistaka?

Specifično za funkciju srčanih zalistaka, ako se nalazite na velikoj nadmorskoj visini, velike visine ne utiču u značajnijoj meri na otvaranje i zatvaranje vaše aortne, mitralne, trikuspidne i plućne valvžule. Međutim, velika visina utiče na nekoliko srčanih parametara koji mogu posredno uticati na funkciju zalistaka.

Zašto kardiovaskilarni bolesnici postaju simptomatični na velikim visinama?

Iako se pojedinačni odgovori razlikuju, možemo reći da za većinu pacijenata, niža koncentracija kiseonika u vazduhu može uzrokovati smanjenje zasićenja kiseonika u krvi sa 100% na 80%. To je smanjenje od 20% što rezultira značajnim smanjenjem kiseonika dopremljenog u tkiva. Telo reaguje na ovaj nedostatak kiseonika povećanjem otkucaja srca za 10% do 30%. Kako se otkucaji srca povećavaju, postojeći problem koji se odnose za srčane zaliske i sužene koronarne krvne sudove se pogoršavaju.

Koje tegobe se mogu javiti kod kardiovaskularnih bolesnika?

U krajnjoj instanci, smanjenje kiseonika na velikoj nadmorskoj visini može dovesti do simptoma, uključujući nedostatak vazduha (daha). Pored toga, na nadmorskoj visini postoje još dva glavna faktora o kojima pacijenti treba da znaju, a to su: I - povećanje plućnog vaskularnog otpora i II - porast aktivnosti simpatičkog nervnog sistema koji može dovesti do povećanja sistolnog krvnog pritiska. Kao rezultat toga, pacijenti mogu osećati vrtoglavicu, umor, bolove u glavi, bol u grudima, probleme sa vidom i/ili osećati palpitacije srca. Iz tih razloga, uvek preporučujem kardiovaskularnim pacijentima da razogvaraju o lekovima koje uzimaju sa svojim kardiologom pre nego što krenu na visinu, jer optimizacija medikamentne terapije može biti potrebna.

Pogledajte još...

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.