Štampa

Američki kardiološko udruženje (Americal College of Cardiology - ACC) objavio je danas klinički bilten koji ima za cilj da razmotri kardiološke implikacije trenutne epidemije novog koronavirusa koja je poznata pod nazivom COVID-19.

Deset činjenica o corona virusu koje bi svaki kardiovaskularni bolesnik morao da zna

Bilten koji je objavljen „pruža pozadinu o epidemiji, koja je prvi put prijavljena krajem decembra 2019. i razmatra rane srčane implikacije iz izveštaja o slučajevima“, napominje ACC u saopštenju za javnost. "Takođe pruža informacije o potencijalnim implikacijama koje se tiču srca bazirane na prethodnim sličnim virusnim respiratornim pandemijama i nudi rane kliničke smernice s obzirom na trenutnu nesigurnost u vezi sa COVID-19."

"COVID-19 je verovatna opasnost za javno zdravlje i ima veliki potencijal da u bliskoj budućnosti utiče na pacijente u SAD", rekao je stručni savetnik za taj document dr Mohammad Madjid. „Kada se bavimo novonastalim infekcijama, moramo se pripremiti za najgore i nadati se najboljem".

Da li postoje kardiološke manifestacije u sklopu COVID19 bolesti?

Preliminarni izveštaji ukazuju da značajan deo bolesnika sa COVID-19 infekcijom ima primarno kardiovaskularno oboljenje, dodao je Madjid, profesor medicine na Medicinskom fakultetu McGovern, Univerzitet u Teksasu. "Znamo da virusne infekcije poput gripa mogu destabilizovati i pogoršati srčana stanja, a očekujemo da će i COVID-19 imati određeni efekat u tom smislu. Kardiovaskularni efekti neće biti ujednačeni i imaće različitu težinu i prezentaciju kod različitih pacijenata."

Korona virus COVID 19

Koliko je korisna vakcina za kardiovaskularne bolesnike

 

"Nastavićemo sa nadgledanjem situacije da bismo identifikovali stvarni kardiovaskularni uticaj COVID-19 i identifikovali pacijente visokog rizika i izašli sa relevantnim kliničkim preporukama", dodao je Madjid.

Za sada se u dokumentu razmatraju određene rane srčane implikacije infekcije. Na primer, rani izveštaji o slučajevima pokazuju da su pacijenti sa prethodno postojećim bolestima izloženi većem riziku od komplikacija ili smrtnosti od virusa, pri čemu do 50% hospitalizovanih pacijenata ima hroničnu bolest, kažu autori dokumenta.

Četrdeset posto hospitalizovanih pacijenata kod kojih je potvrđen virus, potvrdilo je da  su prethodno imali kardiovaskularne ili cerebrovaskularne boleste.

U nedavnom izveštaju koji se bazirao na podacima o 138 slučajeva hospitalizovanih pacijenata sa COVID-19, autori primećuju da je 19,6% razvilo akutni respiratorni distres sindrom, 16,7% razvilo aritmiju, 8,7% razvilo šok, 7,2% razvilo akutnu srčanu slabost, a 3,6% razvilo akutno oštećenje bubrega. "Stope komplikacija bile su univerzalno veće za pacijente koji se nalaze u jedinici intenzivne nege".

"Prvi prijavljeni slučaj smrtnog ishoda bio je 61-godišnji muškarac, dugog pušačkog staža, koji je podlegao akutnom respiratornom distresu, zatajenju srca i srčanom zastoju", napominje se u dokumentu. "Rani, neobjavljeni izveštaji sugerišu da bar pojedini pacijenti razviju miokarditis (upalu srčanog mišića)."

Naglašavajući trenutnu nesigurnost i nepoznanice u vezi sa virusom, bilten daje sledeća klinička uputstva:

Integralni tekst biltena i svih preporuka možete naći na sledećem linku.

 

Više zvaničnih informacija možete naći na stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.