Tokom oporavka posle operacije na otvorenom srcu - u bolnici, a zatim i kod kuće – san i spavanje mogu postati veliki problem i izazov. Važno je da pronađete udoban položaj za spavanje. Takođe, način kako se sigurno kretati kroz kuću i kako sigurno ustajati iz kreveta pomaže vam da proces rane rehabiiltacije i proces zarastanja rane na grudnom košu prođu uredno i bez komplikacija.

Prvi izazov sa kojim ćete se susresti je spavanje u bolnici. Probudili ste se posle operacije srca sa svežom ranom koja se prostire sredinom grudnog koša. Prekrivena je sterilnom hirurškom gazom koju ne želite previše da pomerate ili dirate. Ako ste bili podvrgnuti bajpas operaciji, vrlo je verovatno da vam uzet deo vene sa noge koji je korišćen kao bajpas na srcu. To znači još jednu ranu na nozi koja potencijalno može biti bolna i kojoj je potrebno voditi računa.

Kako se dejstvo anestezija smanjuje, pojavljuje se nelagodnost i bol u predelu grudnog kosti – sternotomije, kroz koju je vršena operacija srca. Nakon operacije se plasira dren u grudni koš, jedan ili nekoliko kako bi se evakuisala krv ili tečnost iz sredogruđa ili pleure. Isto tako, primetićete jednu ili više intravenskih linija u vašoj ruci. U početku, svaki vaš pokret može biti otežan i verovatno bolan.

Sama bolnica ne predstavlja idealno okruženje za neprekidan san. Zvuk monitora koji se čuju sa povremenim alarmima, dežurni kliničari koji često proveravaju vaše vitalne znake ili uzimaju uzorke krvi, u kombinaciji sa, ponekad, neudobnim bolesničkim krevetom, deluju samo ometajući, povećavajući nelagodu. Teško je zaspati i spavati, odnosno, verovatnije je da ćete tokom boravka u bolnici ostati uskraćeni za potreban period spavanja.

Za lekare i medicinski sestre, vrlo važan apsekt postoperativne nege o vama predstavlja briga i pomoć u postizanju što boljeg sna. Sprečavanje ili smanjenje bolnosti, podrška kroz trenutni oporavak i edukacija o dobrom položaju tokom spavanja i tehnikama ustajanja i leganja u krevet su značajan deo plana i brige o vama.

Položaj za spavanje posleo operacije srca

Kontrola bola i neprijatnosti

Iako je rana na grudom košu pažljivo ušivena i pruža mogućnost značajne pokretljivosti, postoji jedna pozicija od koje biste se trebali uzdržati, a to je spavanje na stomaku.

Najčešći pristup srcu je kroz sredinu grudnog koša, kroz grudnu kost. Nakon završene operacije, dve uzdužno presečene polovine grudne kosti ušivamo debelim koncem ili žicama. Meka tkiva iznad grudne kosti se potom posebno ušivaju i konačno koža. Iz ovog razloga je važno da bolesnik tokom prvih 6-8 nedelja ne spava na stomaku ili boku. Ovo je važno kako bi se pružilo vreme da grudna kost uredno zaraste, bez komplikacija.

Prevoji ili sterilne trake (sitni, tanki samolepljivi zavoji) na vašim grudima dizajnirani su tako da budu izdržljivi bez obzira da li se krećete ili spavate. Neki pacijenti se otpuštaju bez ikakvih obloga na grudima. Standardno, prevojni materijal koji je stavljen na ranu tokom faze ranog postoperativnog perioda, ostaje oko 10-ak dana kako bi se zaštitila rana.

Razumljivo je da ne možete dobro da spavate ako vas rana boli, pa je efikasno upravljanje bolom od suštinskog značaja. Zapravo, jedna od glavnih inovacija i veliki napredak koji smo postigli je bolja kontrola bola. Ako uspemo da sprečimo nastajanje bola, oporavak bolesnika je mnogo brži. Mobilniji su i bolje spavaju noću.

Pripreme pred otpust bolesnika na kućno lečenje

Edukacija o tehnikama spavanja deo je vaše pripreme pred otpust, budući da vas fizioterapeuti upoznaju sa pravilnom mehanikom tela nakon operacije. Pacijenti uče da ustanu iz kreveta i kako da koriste manji pritisak na ruke jer to vrši pritisak na grudnu kost.

Dok ste još u bolnici, fizioterapeuti rade s vama na izgradnji snage i izdržljivosti. To će vam pomoći da budete mobilniji nakon operacije, da lakše ustanete iz kreveta i tokom dana budete aktivniji, što zauzvrat poboljšava način na koji spavate. Ako vam je potrebna dodatna pomoć u vezi sa mobilnošću, poput šetalice ili štapa, dobićete informacije kako da pravilno koristite i ova pomagala. Sve ove mere utiču na to da se vaš san postepeno poboljšava, a cilj je da se što pre vratite u redovan ciklus spavanja.

U sopstvenom krevetu

Jedna od najboljih stvari kada se vratite kući nakon operacije na otvorenom srcu je spavanje u sopstvenom krevetu. Iako ima nekoliko ograničenja u tom pogledu, ipak biste trebali izbegavati spavanje na stomaku - čak i ako je to uvek bio vaš položaj. Umesto toga, predlažemo sledeće poze:

  • Spavanje na leđima. Spavanje na leđima pomaže vam da se glava, vrat i kičmeni stub poravnaju, čime se izbegava pritisak na grudni koš.
  • Blago bočni položaj. Ne morate nužno da spavate na leđima, možete jastucima sebe pozicionirati tako da ste do na boku do 30 stepeni, jedan jastuk iza leđa.
  • Ustajanje iz kreveta. Kad ustajete iz kreveta, savetujemo da to radite potezom sedanja u krevet I potom ustajanja iz kreveta. Ne preporučuje se ustajanje preko boka budući da taj potez može značajno da destabilizuje grudnu kost.
  • Blago podignute noge. Ako ste bili podvrgnuti bajpas hirurgiji pri čemu je vađena vena iz noge, spavanje sa podignutim nogama na jastucima pomaže u sprečavanju nastanka otoka nogu, a držanje nogu paralelno, ne ukrštajući ih, poboljšava cirkulaciju u nogama. Svako veče pred spavanje, uklonite elastične kompresivne čarape.Tokom dana ih nosite.
  • Naslon. Neprestano sedenje u neudobnoj fotelji ili kauču može stvoriti dodatne probleme. Posebno problematično može biti spavanje u sedećem položaju i to je nešto što bi, svakako, trebalo izbegavati.

Lokacija spavaće sobe može biti problem ako se pacijenti moraju popeti stepenicama da bi do nje došli. U zavisnosti od starosti pacijenta, nivoa aktivnosti ili prisustva bilo kakve slabosti, ponekad je najbolje koristiti spavaću sobu u donjem delu kuće, ako je dostupna, ili staviti krevet u prizmlje, makar tokom prvih nekoliko dana.

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.