Blog

Pravilna i zdrava ishrana postala je jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Hrana izgrađuje, održava i osnažuje naše telo. Još je poznati grčki lekar Hipokrat rekao: "Tvoja hrana biće tvoj lek".

Kako se ponašati ukoliko imate neku od kardiovaskularnih bolesti. Ne znate šta vam je dozvoljeno da radite nakon operacije na srcu. Pogledajte savete i preporuke naših eminentnih lekara.

Razgovor sa vodećim ekspertima o različitim temama iz domena kardiovaskularne medicine

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.