Vrlo značajana dijagnostička metoda, posebno u slučajevima u kojima postoji sumnja na ishemiju miokarda koju je teško dokazati na drugi način,

...

Remodelovanje srca je termin koji se odnosi na promenu veličine i oblika srca koja se javlja kao odgovor na postojanje srčane bolesti ili

...

Koronarne arterije su krvni sudovi koji dopremaju krv bogatu kiseonikom u srčani mišić. ...

Srce je organ koji u najvećoj meri sačinjen od mišića ili miokarda. Srčanom mišiću, kao i svakom drugom organu ili tkivu u našem organizmu,

...

Troponin podrazumeva grupu proteina koji pomažu i koji regulišu kontrakciju srca i skeletnih mišića. Visoki nivo troponina može ukazivati na

...

Pitanje koje je poslednjih godina veoma aktuelno i pitanje koje je stavljeno u sam vrh agende svetskih lidera odnosi se na klimatske promene i

...

Koronarna bolest predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu i isto tako osnovnu determinantu morbiditeta, angažovanja zdravstvenih resursa i gubitka

...

Tokom poslednjih decenija, starenje populacije postalo je jedan od dominantnih i vodećih faktora rizika za nastanak srčanog udara koji obično

...

Dobre bakterije u crevima povezane su sa nizom pozitivnih uticaja, uključujući imunološko zdravlje, bolji san, prevenciju raka i kontrolu

...