Srce je organ koji u najvećoj meri sačinjen od mišića ili miokarda. Srčanom mišiću, kao i svakom drugom organu ili tkivu u našem organizmu, potrebna je krv bogata kiseonikom kako bi se održao strukturni i funkcionalni integritet. Krv u srčani mišić dovodi se pomoću koronarnih arterija koje se nalaze i koje se pružaju površinom srca.

Šta je miokardni most (myocardial bridge)?

Miokardni most je pojas srčanog mišića koji prelazi preko koronarne arterije, umesto da se, kao što je uobičajeno, mišić nalazi ispod arterije. U situaciji kada postoji miokardni most, deo koronarne arterije uranja u srčani mišić i pruža se kroz mišić, a zatim se ponovo vraća na površinu srca i nastavlja svoj normalan tok. U slučaju postojanja miokardnog mosta, koronarna arterija se može posmatrati kao tunel koji prolazi kroz srčani mišić kraćim ili dužim segmentom.

miokardni most

Koji su rizici postojanja miokardnog mosta?

Uglavnom je prisustvo miokardnog mosta bezopasna pojava. Pacijenti s miokardnim mostom bivaju rođeni sa ovim varijetetom, a većina ljudi nikada i ne sazna da imaju ovo stanje.

Međutim, neki pacijenti mogu razviti ishemiju miokarda (nedostatak kiseonika) zbog postojanja miokardnog mosta. Ishemija miokarda znači da srčani mišić ne dobija dovoljno krvi koja je bogata kiseonikom. Kada se srce „stisne“ (skupi, kontrahuje) tokom otkucaja srca, miokardni most se, takođe, može „stegnuti“ na arteriji čime se arterija dodatno sužava smanjujući protok krvi kroz nju. Srećom, najveći deo protoka krvi kroz srce se dešava tokom faze „odmora“ u srčanom ciklusu (faza dijastole), a ne u fazi „stiskanja“ (faza sistole). Uprkos tome, kontrakcija miokardnog mosta može u dovoljnoj meri smanjiti protok krvi da se razvije ishemija miokarda, posebno tokom vežbanja ili kada srce brzo kuca.

Koji su simptomi miokardnog mosta?

Trećina pacijenata sa miokardnim mostom nema nikakvih simptoma, čak i u slučaju da sračni mišić ne dobija dovoljno krvi. Ukoliko se simptomi jave, oni su najverovatnije uzrokovani ishemijom miokarda i mogu se prezentovati u vidu:

  • bola u grudima
  • nelagode u grudima ili osećaja pritiska ili težine na grudima
  • bola u levoj ruci ili vilici
  • nedostatkom vazduha ili daha
  • umorom (izražen osećaj umora)

Kada se postavi sumnja, kako se dijagnostikuje?

U slučaju da imate neke od opisanih simptoma, vaš lekar će izvršiti dodatne testove i ispitivanja koja za cilj imaju da pokažu i procene da li krv u adekvatnoj meri dolazi do vašeg srčanog mišića:

  • Kateterizacija srca sa koronarografijom za procenu adekvatnosti protoka krvi kroz koronarne arterije i merenje krvnog pritiska u srčanim komorama
  • Stres test - spiroergometrija, koja pomaže lekarima da vide kako srce radi tokom fizičkog opterećenja
  • Stres test uz upotrebu radionuklida, koji može dati podatke o veličini srčanih komora, o tome koliko srce dobro pumpa krv i ostale funkcionalne parametre kojima se procenjuje da li postoji oštećenje srčanog mišića i u kojoj meri.

miokardni most CMR

Kako se leči?

Kod većine bolesnika miokardni most se ne leči ako ne izaziva nikakve simptome. Kod pacijenata sa simptomima, lekovi poput beta blokatora i blokatora kalcijumskih kanala obično predstavljaju prvu liniju lečenja.

U retkim slučajevima, pojedinci koji imaju miokardni most i dalje mogu da imaju nepodnošljive bolove u grudima i druge simptome, uprkos uzimanju lekova. U tim slučajevima lekar će sa vama razgovarati o opciji hirurškog lečenja.

Tokom hirurškog postupka, hirurg uklanja miokardni most i oslobađa suženu arteriju ispod. Hirurg koristi detaljnu kartu izrađenu tokom kateterizacije srca koja pokazuje tačnu lokaciju mosta. Da bi pristupio srcu, hirurg vrši sternotomiju (vertikalni rez kroz grudnu kost, kako bi otvorio grudni koš i imao pristup srcu). Hirurgija uključuje presecanje miokardnog mosta koji pritiska koronarnu arteriju čime se uspostavlja normalan protok krvi kroz krvni sud i čime se tegobe eliminišu.

bridge

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.