Na boravak u nekoj od banja u Srbiji, odnosno u ustanovama za specijalizovanu rehabilitaciju, mogu da računaju svi kardiovaskularni pacijenti za koje je banjsko lečenje nastavak terapije započete u nekoj bolnici ili im je ovakav vid lečenja potreban posle operacije.

Nakon hospitalnog lečenja u nekom od centara za kardiohirurgiju koji obično traje između 7 i 14 dana, bolesnik se otpušta na dalje kućno lečenje i oporavak. Svim bolesnicima se savetuje sprovođenje rehabiliatcionog tretmana u nekom od predviđenih specijalizovanih centara za kardiovaskularne bolesnike. Rehabilitaciju je najbolje sprovesti u periodu od prvog do trećeg meseca od operacije. Tada je efekat i najizraženiji, a korist koja se postiže najveća.

U specijalizovanim centrima rade medicinski radnici koji imaju veliko iskustvo u radu sa operisanim bolesnicima. Upoznati su sa vrstom operacije koja je izvršena kod svakog bolesnika, a rehabilitacioni program se individualizuje u odnosu na karakterstike pacijenata. Cilj programa je da se nivo fizičke aktivnosti i spremnosti, koji uključuje funkcionalnu sposbnost kardiovaskularnog, plućnog, mišićnog, ali i ostalih sistema, što pre vrati u stanje koje je bilo pre operacije i da se, opet, u što kraćem roku podigne na viši nivo. Svrha operacije je da dovede do poboljšanja kvaliteta života, a rehabilitacioni program jeste alat kojim težimo da ostvarimo ovaj cilj u što bržem periodu posle operacije srca. U ovim centrima rade profesionalci koji svaki dan vode računa o vašem stanju, procenjuju adekvatnost terapije i shodno aktuelnim vrednostima kliničkih parametara, optimizuju medikamentnu terapiju.

 Oporavak posle operacije srca

Pogledajte više o oporavku nakon operacije srca

 

U Republici Srbiji postoji nekoliko centara koji su specijalizovani za postoperativnu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika.

Institut „Niška Banja“ je zdravstvena, naučno-nastavna i istraživačka ustanova koja se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata obolelih od kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Institut je opremljen savremenim medicinskim aparatima za dijagnostiku i lečenje u oblastima neinvazivne kardiološke dijagnostike, reumatologije i ortopedske hirurgije. Ukupan smeštajni kapacitet Instituta je 560 ležajeva, raspoređen u tri stacionara: „Radon“, „Zelengora“ i „Terme“. Svaki od stacionara čini celinu za sebe i raspolaže, osim smeštajnog dela, i kompletnim terapijskim blokom (hidro, kinezi, elektro i peloido) i više različitim salama za organizovanu grupnu i individualnu rekreaciju i zabavu.

Institut za rehabilitaciju Sokobanjska, Beograd, je druga naša referentna ustanova za rehabilitaciju kardiohirurških, ali i drugih kategorija bolesnika. U organizacionom delu Instituta za rehabilitaciju u Beogradu, obavlja se ambulantno-poliklinička rehabilitacija bolesti i povreda mišićno-skeletnog i nervnog sistema, kardiopulmonalnih, reumatoloških oboljenja i drugih stanja. Takodje, sprovodi se stacionarna rehabilitacija bolesnika sa kardiološkim i plućnim oboljenjima. U ovom organizacionom delu je i referentni centar za balneoklimatologiju Republike Srbije. Institut za rehabilitaciju je sertifikovani trening centar Borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu  Evrope (FMR), a ujedno i predstavlja nastavnu bazu za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu  Medicinskog fakulteta u Beogradu i Nišu  i bazu za praktičnu nastavu Visoke sportske škole i Zdravstvene  škole strukovnih studija – studijska grupa fizioterapeut. Organizacioni deo Sokobanjske 17. ima dijagnostičke kabinete za elektrodijagnostiku, kardiološku, pulmološku, laboratorijsku i rendgen dijagnostiku.

Treba da znate da je rehabilitacija nakon operacije srca poželjna, ali ne i obavezna. Više informacija o rehabilitacionom programu saznajte kroz razgovor sa vašim lekarom i hirurgom.

rehabilitacija posle operacije srca

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.