Na boravak u nekoj od banja u Srbiji, odnosno u ustanovama za specijalizovanu rehabilitaciju, mogu da računaju svi kardiovaskularni pacijenti za koje je banjsko lečenje nastavak terapije započete u nekoj bolnici ili im je ovakav vid lečenja potreban posle operacije.

Nakon hospitalnog lečenja u nekom od centara za kardiohirurgiju koji obično traje između 7 i 14 dana, bolesnik se otpušta na dalje kućno lečenje i oporavak. Svim bolesnicima se savetuje sprovođenje rehabiliatcionog tretmana u nekom od predviđenih specijalizovanih centara za kardiovaskularne bolesnike. Rehabilitaciju je najbolje sprovesti u periodu od prvog do trećeg meseca od operacije. Tada je efekat i najizraženiji, a korist koja se postiže najveća.

U specijalizovanim centrima rade medicinski radnici koji imaju veliko iskustvo u radu sa operisanim bolesnicima. Upoznati su sa vrstom operacije koja je izvršena kod svakog bolesnika, a rehabilitacioni program se individualizuje u odnosu na karakterstike pacijenata. Cilj programa je da se nivo fizičke aktivnosti i spremnosti, koji uključuje funkcionalnu sposbnost kardiovaskularnog, plućnog, mišićnog, ali i ostalih sistema, što pre vrati u stanje koje je bilo pre operacije i da se, opet, u što kraćem roku podigne na viši nivo. Svrha operacije je da dovede do poboljšanja kvaliteta života, a rehabilitacioni program jeste alat kojim težimo da ostvarimo ovaj cilj u što bržem periodu posle operacije srca. U ovim centrima rade profesionalci koji svaki dan vode računa o vašem stanju, procenjuju adekvatnost terapije i shodno aktuelnim vrednostima kliničkih parametara, optimizuju medikamentnu terapiju.

 Oporavak posle operacije srca

Pogledajte više o oporavku nakon operacije srca

 

U Republici Srbiji postoji nekoliko centara koji su specijalizovani za postoperativnu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika.

Institut „Niška Banja“ je zdravstvena, naučno-nastavna i istraživačka ustanova koja se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata obolelih od kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Institut je opremljen savremenim medicinskim aparatima za dijagnostiku i lečenje u oblastima neinvazivne kardiološke dijagnostike, reumatologije i ortopedske hirurgije. Ukupan smeštajni kapacitet Instituta je 560 ležajeva, raspoređen u tri stacionara: „Radon“, „Zelengora“ i „Terme“. Svaki od stacionara čini celinu za sebe i raspolaže, osim smeštajnog dela, i kompletnim terapijskim blokom (hidro, kinezi, elektro i peloido) i više različitim salama za organizovanu grupnu i individualnu rekreaciju i zabavu.

Institut za rehabilitaciju Sokobanjska, Beograd, je druga naša referentna ustanova za rehabilitaciju kardiohirurških, ali i drugih kategorija bolesnika. U organizacionom delu Instituta za rehabilitaciju u Beogradu, obavlja se ambulantno-poliklinička rehabilitacija bolesti i povreda mišićno-skeletnog i nervnog sistema, kardiopulmonalnih, reumatoloških oboljenja i drugih stanja. Takodje, sprovodi se stacionarna rehabilitacija bolesnika sa kardiološkim i plućnim oboljenjima. U ovom organizacionom delu je i referentni centar za balneoklimatologiju Republike Srbije. Institut za rehabilitaciju je sertifikovani trening centar Borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu  Evrope (FMR), a ujedno i predstavlja nastavnu bazu za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu  Medicinskog fakulteta u Beogradu i Nišu  i bazu za praktičnu nastavu Visoke sportske škole i Zdravstvene  škole strukovnih studija – studijska grupa fizioterapeut. Organizacioni deo Sokobanjske 17. ima dijagnostičke kabinete za elektrodijagnostiku, kardiološku, pulmološku, laboratorijsku i rendgen dijagnostiku.

Treba da znate da je rehabilitacija nakon operacije srca poželjna, ali ne i obavezna. Više informacija o rehabilitacionom programu saznajte kroz razgovor sa vašim lekarom i hirurgom.

rehabilitacija posle operacije srca

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.