Anomalija koronarne arterije može se odnositi na poreklo (gde arterija „izvire“ u srcu) ili poziciju koronarne arterije. Međutim, termin se može

...

Čim vi ili voljena osoba čujete reči "operacija na otvorenom srcu", javljaju se brojna pitanja. U početku se pitanja, obično, ne odnosi na

...

Lumen arterija se sužava tokom života i to je fiziološki proces koji odlikuje starenje organizma. Proces se obično ubrzava nakon 30. godine

...

„Superhrana“ je, možemo reći, kolokvijalan naziv za grupu namirnica, prvenstveno biljnog porekla koja je nutritivno gusta i samim tim dobra za

...

Srce zaista jeste izuztean organ. Tokom dana, srce napravi oko 100.000 otkucaja što znači da tokom prosečnog trajanja ljudskog života, srce

...

Moderna kardiologija se ne može zamisliti bez prikaza strukture i funkcije srca i velikih krvnih sudova. Imidžing

...

Ishemija je pojam koja ukazuje na postojanje disbalansa između količine krvi bogate kisionikom koja pristiže u određeni organ i potreba tog

...

Rezultati brojnih istraživanja na životinjskim modelima sugerišu da smanjen unos hrane tokom života (kalorijsko ograničenje) ima značajan uticaj

...

Na boravak u nekoj od banja u Srbiji, odnosno u ustanovama za specijalizovanu rehabilitaciju, mogu da računaju svi kardiovaskularni pacijenti za

...

Osobe sa reumatoidnim artritisom imaju visok rizik od nastanka srčanog udara, atrijalne fibrilacije, srčane insuficijencije i moždanog udara. Da

...

Sa dolaskom toplog vremenskog perioda, važno je voditi računa i sprovoditi mere u cilju zaštite od uticaja visokih temperatura na

...

Puno puta smo se susreli sa pojmom sportsko srce. Da li je sportsko srce tipično samo za sportiste, šta tačno

...

Odluka o začeću je uzbudljiv period u životu, vreme kada se posebno razmišlja o zdravlju. Ovo je i ključan period u kojem se mnoge žene odlučuju

...

Integralni deo pripreme bolesnika za operaciju srca predstavlja i određivanje funkcije pluća. Da li je moguće da se zbog neadekvatnih vrednosti

...

Svima je poznato da zdravo srce jeste osnovni činilac celokupnog zdravlja. Srce igra važnu ulogu u obavljanju telesnih funkcija i sveukupnom

...

Uvek aktuelna i svakim danom sve više značajna tema odnosi se na povezanost između kardiovaskularnih bolesti i

...

Tokom poslednjih decenija, starenje populacije postalo je jedan od dominantnih i vodećih faktora rizika za nastanak srčanog udara koji obično

...

Prema Američkom udruženju za srce (

...

Fizičku neaktivnost definišemo kao odsustvo fizičke aktivnosti ili vežbanja. Postoje četiri glavna domena svakodnevnog života u kojima obavljamo

...