Hirurška revaskularizacija miokarda – bajpas hirurgija ili CABG (coronary artery bypass grafting)  je vrsta

...

Bajpas operacija sasvim sigurno jeste jedna od najčešće izvođenih velikih hirurških zahvata u svetu i najčešća procedura koju obavljaju

...

Krv je neophodna za život. Krv cirkuliše našim telom i isporučuje svim ćelijama našeg organizma materije poput kiseonika i hranljivih sastojaka.

...

Velika je privilegija baviti se kardiohirurgijom. Verovatno ne postoji nijedna druga specijalnost iz oblasti medicine u kojoj se tako dramatično

...

Trikuspidni zalistak je jedan od četiri zaliska u srcu. Spada u kategoriju zaboravljenih ili manje bitnih zalistaka iako to nema medicinsko

...

Od kako su vakcine za prevenciju COVID-19 postale dostupne, veliki broj kardiovaskularnih bolesnika se javlja sa pitanjem da li je vakcina

...

Vrlo često pitanje koje pacijenti upućuju lekaru i hirurgu koji ih je operisao jeste da li je sigurno da se podvrgnu magnetnoj rezonanci ukoliko

...

Uobičajen način lečenja bolesti aortnog zaliska jeste njegova zamena nekom od brojnih vrsta proteza koje su nam na raspolaganju. U ovom tekstu,

...

Kada većina ljudi čuje reči "operacija na otvorenom srcu", i dalje misli da se radi o izuzetno rizičnom poduhvatu. Iako je

...

Mnogi ljudi u našoj zajednici su zabrinuti i zbunjeni zbog potencijalnog uticaja koronavirusa i bolesti koju izaziva – poznatu kao COVID-19, na

...

Disekcija aorte je životnougrožavajuća bolest koja zahvata aortu - najveći arterijski krvni sud u organizumu, a koja dovodi do

...

Razgovaramo sa dr Markom Banovićem, kardiologom iz Kliničkog centra Srbije, o aktuelnoj kliničkoj studiji AVATAR koja za cilj

...

Heparin je prirodni antikoagulant koji sprečava stvaranje krvnih ugrušaka. Heparin sam po sebi (kao supstanca) ne razgrađuje postojeće ugruške,

...

U razgovoru sa prof. dr Milom Stajević, načelnicom Službe za kardiotorakalnu hirurgiju Instituta za majku i dete Dr Vukan Čupić

...

Iako su mehaničke komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda u današenjem periodu retke, one su i dalje povezane sa fatalnim ishodom uprkos

...

Čim vi ili voljena osoba čujete reči "operacija na otvorenom srcu", javljaju se brojna pitanja. U početku se pitanja, obično, ne odnosi na

...

Dakle, vaš lekar vam je saopštio, za vas u tom momentu, strašnu vest: potrebna vam je operacija. Šta dalje raditi? Kako se postaviti i kod koga

...

Ko su ljudi koji se bave operacijama srca i odakle potiče želja da se odabere ta, vrlo specifična, specijalizacija? Kako zapravo izgleda posao

...

Bolesnici koji se upućuju na kardiohiruršku operaciju u kojoj treba da se koriguje problem sa valvulom (zaliskom), često se nalaze u nedoumici

...

Akutna povreda bubrega izazvana kontrastom je treći vodeći uzrok akutne bubrežne insuficijencije koja je povezana sa hospitalizacijom, iza

...