Amiloidoza srca spada u grupu retkih bolesti, a nastaje kada se posebna vrsta proteina koji se naziva amiloid deponuje u različita tkiva u

...

Od kako su vakcine za prevenciju COVID-19 postale dostupne, veliki broj kardiovaskularnih bolesnika se javlja sa pitanjem da li je vakcina

...

Mnogi ljudi u našoj zajednici su zabrinuti i zbunjeni zbog potencijalnog uticaja koronavirusa i bolesti koju izaziva – poznatu kao COVID-19, na

...

Tema koja je vrlo aktuelna i koja je u ehokardiografskim krugovima razvila svoj puni potencijal jeste dijastolna funkcija odnosno disfunkcija

...

Elektrofiziološkim ispitivanjem (Electrophysiology study -EPS) se testira električna aktivnost srca kako bi se otkrilo odakle dolazi i

...

Tri glavne arterije, svaka ne veća od tankih špageta, protežu se površinom vašeg srca. Svaka od ovih arterija se grana u progresivno sve manje i

...

Krvni pritisak se meri posebnim aparatima za merenje krvnog pritiska sa ciljem utvrđivanja da li bolesnik ima, najčešće, povišen krvni pritisak

...

Kardiogeni šok je iznenadno i po život opasno stanje u kojem je pumpna funkcija srca ozbiljno kompromitovana i situacija kada nedovoljna količina

...

Često se čuje pojam ergospirometrija. U razgovoru sa prof. dr Dejanom Popović, našim vodećim ekspertom za ovu oblast, saznajemo

...

Bol u grudima jedan je od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju službi hitne medicinske pomoći ili prijemnim odeljenjima bolnica.

...

Šta je miokarditis (upala srčanog mišića) i koji su razlozi i mehanizmi nastanka i razvoja ozbiljnih komplikacija, objašnjava prof. dr

...

Monitoring pacijenata u kardiohirurgiji je rutinski deo kako u preoperativnoj, tako i intraoperativnoj i postoperativnoj nezi pacijenata. Podaci

...

Brojni su testovi koji se koriste u svakodnevnoj kardiološkoj praksi kako bi se potvrdilo prisustvo određene bolesti srca i krvnih sudova. 

...

Moderna medicina se u velikoj meri zasniva na upotrebi biomarkera prilikom dijagnostike određenih stanja i bolesti, ali i njihovom praćenju i

...

Srce i mozak su blisko povezani u svojoj funkciji, a mi tek počinjemo da shvatamo značaj i razmere interakcije ova dva organa. Svakim danom se

...

Alkoholna pića se proizvode i konzumiraju hiljadama godina unazad. Dobro su poznate brojne uloge alkohola, poput medicinskih (lekovitih,

...

Vrlo značajana dijagnostička metoda, posebno u slučajevima u kojima postoji sumnja na ishemiju miokarda koju je teško dokazati na drugi način,

...

Moždani udar koji je u vezi sa postojanjem otvora između pretkomora srca ima vrlo visoku incidencu. U novije vreme, zaživele su tehnike

...

Odgovori na najčešća pitanja koja pacijenti koji se leče od kardiovaskularnih bolesti postavljaju. Šta je to što je nepoznato, kako se leče

...

Remodelovanje srca je termin koji se odnosi na promenu veličine i oblika srca koja se javlja kao odgovor na postojanje srčane bolesti ili

...