Ako se hranite zdravo i vežbate u teretani, činite važan posao na sprečavanju koronarne bolesti srca koju uzrokuje nakupljanje aterosklerotskog plaka u koronarnim arterijama. Koronarna bolest može da izazove bol u grudima, pa čak i srčani udar. Strukturne bolesti srca jesu jedan sasvim drugačiji problem. Strukturne ili strukturalne bolesti srca jeste termin koji se obično koristi za opisivanje nedostataka ili poremećaja u strukturi srca - na primer srčanim zaliscima.

Strukturalni problem srca može biti urođen, što znači da je bio prisutan pri rođenju ili je rezultat starenja ili osnovnih bolesti koje uzrokuju habanje (trošenje) srčanih struktura kasnije u životu. Dobra vest je da se terapijske opcije za strukturne bolesti srca poboljšavaju. Iako je operacija na otvorenom srcu u nekim slučajevima i dalje možda metoda izbora, minimalno-invazivni terapijski modaliteti zasnovani na kateterskim tehnikama, u pojedinim situacijama, predstavljaju ravnopravnu opciju, uz manje komplikacija i brži oporavak.

strukturalne bolesti srca

Strukturne bolesti srca - revolucionarno polje medicine

Strukturne bolesti srca su jedno od najuzbudljivijih segmenata kardiovaskularne medicine sa velikim potencijalom za dalju ekspanziju. Neverovatan napredak u tehnologiji omogućio je da ranije nezamislivi postupci postanu praksa. Za mnoge pacijente sa strukturnim bolestima srca, prethodno rizične operacije na otvorenom srcu zamenjene su nehirurškim minimalno invazivnim postupcima sa manjim rizikom, manjom traumom i bržim oporavkom. Takvi postupci uključuju reparaciju i zamenu srčanih zalistaka koji se mogu izvoditi kroz male cevčice poznate kao kateteri. Tehnika prvobitno razvijena za populaciju sa visokim rizikom, toliko je uznapredovala da se strukturalne procedure na srcu izvode i kod niskorizičnih osoba.

Kako strukturalna bolest utiče na srce?

Da bi srce efikasno pumpalo krv, četiri srčana zaliska moraju se otvoriti i zatvoriti na pravi način kako bi krv mogla da cirkuliše u odgovarajućem smeru. To su aortni, mitralni, trikuspidalni i plućni zalistak koji se moraju otvarati i zatvarati u harmoniji da bi krv pravilno tekla.

Ponekad se strukturne bolesti srca razvijaju tokom perioda trudnoće, tj. intrauterino. Napredna tehnologija snimanja sada omogućava lekarima da dijagnostikuju strukturne srčane probleme kod fetusa u razvoju. Mnoge od ovih beba zahtevaju operaciju kako bi se otklonio problem već u prvim danima ili godinama života.

Odrasle osobe, takođe, mogu razviti strukturnu srčanu manu, ponekad kao neželjeni efekat neke druge bolesti, poput ateroskleroze, visokog krvnog pritiska, infekcije, reumatske groznice ili bakterijskog endokarditisa (infekcije endotela i zalistaka). Bolest može biti povezana sa oštećenjem uzrokovanim prethodnim srčanim udarom, ili je jednostavno rezultat starenja.

Neke od najčešćih strukturnih bolesti srca uključuju sledeće:

 • Regurgitacija ili stenoza mitralnog zaliska: Regurgitacija je povratni protok krvi kada se zalistak ne zatvori pravilno. Stenoza je stanje kada se listići zaliska suze ili ukoče ili se, u nekim slučajevima, stope, sprečavajući prolazak krvi u potrebnoj meri.
 • Aortna stenoza: Se dešava kada se zalistak između srca i aorte, glavne arterije koja prenosi krv iz srca u ostatak tela, ne otvora dobro, odnosno kada postoji suženje.
 • Koarktacija aorte: Može biti blago do ozbiljno suženje koje se razvija u delu aorte, najveće arterije u telu.
 • Defekti septuma ili pregrade: Predstavljaju postojanje otvora u zidu ili pregradi koja razdvaja (pret)komore srca. Može prouzrokovati nepravilan protok krvi, a ako je defekt prevelik, značajno može opteretiti srce i pluća.

pogled hirurga

Kako se dijagnostikuju strukturne srčane mane?

Strukturni srčani problemi kod odraslih možda su često asimptomatski u ranim fazama bolesti. Kako strukturna bolest srca napreduje, može se javiti jedan ili više znakova i simptoma:

 • Bol u grudima
 • Nepravilan rad srca
 • Kratak dah
 • Vrtoglavica ili nesvestica
 • Oticanje stomaka, članaka ili stopala
 • Visok krvni pritisak
 • Umor
 • Disfunkcija bubrega

Mnoge strukturne srčane bolesti otkrivaju se na rođenju ili pre njega, sofisticiranom tehnikom snimanja koja se naziva fetalna ehokardiografija koja koristi zvučne talase za stvaranje slike bebinog srca. Većina nedostataka može se lečiti nakon rođenja bebe.

Kada lekar posumnja na strukturno oboljenje srca kod odrasle osobe, koristiće različite testove za postavljanje dijagnoze. To može uključivati ehokardiografiju i/ili magnetnu rezonancu (MRI) srca, rendgenski snimak grudnog koša da bi se pogledao oblik srca i elektrokardiogram za procenu ritma srca. U nekim slučajevima vaš lekar može izvršiti postupak kateterizacije kako bi identifikovao mesta gde su krvni sudovi blokirani ili suženi.

Kako se leče strukturne srčane mane i poremećaji?

Neki strukturni problemi možda nikada neće zahtevati lečenje, mada će morati biti nadgledati tokom života. Neki pacijenti mogu imati koristi od lekova. Na primer, lekar može da prepiše varfarin, standardni lek za razređivanje krvi, ako krvni ugrušci predstavljaju poseban rizik za pacijenta.

U pojedinim, najčešće, ozbiljnijim slučajevima možda će biti potrebna operacija na otvorenom srcu.

Međutim, u sve većem broju slučajeva, kardiolozi leče strukturne srčane mane kroz pristup zasnovan na kateteru – minimalno-invazivna alternativa operaciji. Lekar anestezira područje preko kog se plasira kateter, obično prepone, i obezbeđuje sedaciju kako bi pomogao pacijentu da se opusti. Kroz kateter, lekar može popraviti ili zameniti oštećeni zalistak.

Strukturalne procedure na srcu zasnovane na kateterskim tehnikama

Terapijski postupci kojima se rešavaju strukturne bolesti srca izvode se kroz male cevčice poznate pod nazivom kateteri. Ovi kateteri su šuplji i kroz njih se razni instrumenti uvode i prenose do srca i istovremeno se koriste za isporuku uređaja kojima se sprovodi sam terapijski postupak. Na primer, kod pacijenata sa bolesnim srčanim zaliscima, novi zalistak (u formi posebnog uređaja) se provlači kroz kateter i učvršćuje na adekvatnoj poziciji unutar srca korigujuću funkciju bolesnog zaliska. Napredna tehnologija omogućava plasiranje ovih zalistaka do srca u visoko komprimovanom stanju, tako da mogu proći kroz kateter čiji je dijametar mali, a zatim se u pravilnom položaju mogu na odgovarajući način proširiti do željene veličine gde postaju potpuno funkcionalni zalisci.

kateter

Hirurgija ili kateterske tehnike za lečenje strukturalnih bolesti srca - šta je bolje?

U vodećim centrima specijalisti za strukturalne bolest srca i kardiohirurzi rade ruku pod ruku pružajući najširi spektar mogućnosti za pacijente sa ovim bolestima. U nekim slučajevima, bolja je opcija operacija na otvorenom srcu, a u nekim slučajevima bolja opcija su strukturne procedure na srcu.

Kada odlučujemo o najboljim opcijama za bolesnike sa strukturnim srčanim bolestima, postavljamo sledeća pitanja: Šta sugerišu dokazi? Koji pristup će pružiti najbolji rezultat? Koji je prihvatljivi stepen rizika povezan sa postupkom? Da li će rezultat biti dugotrajan? Šta želi pacijent?

Odgovor se donosi nakon sučeljavanja kardiologa i kardiohirurga koji razgovaraju o prednostima i nedostacima svakog pristupa i zajedno dolaze do najboljeg izbora za svaki slučaj pojedinačno.

Najčešće minimalno-invazivne strukturalne srčane procedure

Transkateterska zamena aortnog zaliska (Transcatheter Aortic Valve Replacement -TAVR, Transcatheter Aortic Valve Implantation - TAVI)

Najznačajniji napredak u strukturnim bolestima srca u poslednjoj deceniji bio je TAVR postupak za lečenje bolesti aortnog zaliska. TAVR ili TAVI je skraćenica od transkateterske zamene aortnog zaliska. U ovom postupku se novi aortni zalistak postavlja u stari koji je bolestan i izmenjen – sužen. Zalistak se najčešće postavlja kroz krvni sud u nozi čime se dolazi do srca. Ponekad se zalistak postavlja kroz mali rez na grudnom košu. TAVR (TAVI) postupak je trenutno najčešće izvođena strukturna procedura za srce na svetu.

TAVI

Transkateterski popravak mitralnog zaliska (Transcatheter Mitral Valve Repair - TMVR)

Najčešći transkateterski postupak za lečenje mitralnog zaliska koji se trenutno izvodi u SAD-u jeste plasiranje Mitraclip-a kod pacijenata sa nekompetentnim mitralnim zaliskom – mitralna regurgitacija. Tokom postavljanja Mitraclip-a, posebna kopča (ili klip) se postavlja na deo zaliska koji propušta krv čime se ono koriguje. Ovaj postupak je pokušaj kopiranja poznate hirurške tehnike koja se naziva Alfieri šav, pri čemu je šav postavljen između segemenata zaliska koji propuštaju. Trenutno uzbudljivo polje je razvoj transkateterske zamene mitralnog zaliska koja će omogućiti da se potpuno novi zalistak postavi u mitralni položaj.

MitraClip

Atrijalni septalni defekt (ASD) i ventrikularni septalni defekt (VSD)

Defekti pretkomorske pregrade su rupe između gornjih komora srca (pretkomora), a defekti ventrikularne pregrade su rupe između donjih komora srca. Većina ovih oštećenja prisutna je od rođenja i ako su dovoljno velike, mogu dovesti do značajnog uvećanja srca i, konačno, do zatajenja srca. Većina ovih defekata može se zatvoriti uređajima na bazi katetera koji pokrivaju nedostatke i koji su povezani sa odličnim rezultatima kod odgovarajuće odabranih pacijenata.

Hipertrofična kardiomiopatija (HCM)

U hipertrofičnoj kardiomiopatiji dolazi do zadebljanja srčanog mišića koje uzrokuje opstrukciju krvi koja teče iz srca. HCM je relativno česta strukturna bolest srca. Kod pacijenata kod kojih simptomi perzistiraju uprkos lekovima, postoje dve mogućnosti. Jedna je operacija poznata kao miomektomija, a to je operacija na otvorenom srcu koja uključuje isecanje područja tkiva (srčanog mišića) koje uzrokuje opstrukciju. Minimalno invazivna opcija poznata je pod nazivom alkoholna ablacija septuma i predstavlja postupak zasnovan na kateteru koji uključuje ubrizgavanje male količine alkohola u to područje uzrokujući involuciju dela srčanog mišića koji se vremenom stanjuje.

Okluderi za aurikulu

Pacijenti sa atrijalnom fibrilacijom imaju povećani rizik od moždanog udara zbog ugrušaka koji se mogu stvoriti unutar strukture u levoj srčanoj pretkomori koja je poznata kao aurikula. Upotreba lekova za razređivanje krvi može smanjiti rizik od moždanog udara. Mnogi pacijenti, međutim, ne mogu uzimati lekove za razređivanje krvi zbog visokog rizika od krvarenja. Kod takvih pacijenata može se izvršiti strukturna kateterska procedura na srcu poznata kao okluzija aurikule upotrebom različitih uređaja koji su dostupni.

Mitral

Važnost brige o svom srcu

Vaše srce vredno radi da biste bili zdravi i važno je učiniti sve što možete da biste održali srčanu aktivnost pravilnom kroz redovne kardiološke preglede i/ili praćenje potencijalnih problema.

Iako svi aspekti stanja srca možda nisu u potpunosti pod vašom kontrolom, praktikovanje mera zdravog života značajno doprinose zdravlju srca. Ako se hranite zdravo, aktivni ste i ne pušite, već dovoljno činite kako bi vaše srce ostalo zdravo.

Izvor: MyHeart i Yale

Pogledajte još…

 

KORAK DO PREGLEDA LEKARA

Zdravo srce je preduslov zdravog života. Tu smo da vam pomognemo da vaše srce bude zdravo.

Upoznavanje sa vašim zdravstvenim problemom uvek započinje razgovorom. Bilo da imate bolest srca, krvnih sudova, problem u ishrani, tu smo da vam pomognemo. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. To je cilj kome zajednički težimo.