Kako se ponašati ukoliko imate neku od kardiovaskularnih bolesti. Ne znate šta vam je dozvoljeno da radite nakon operacije na srcu. Pogledajte

...

Profesor Džon Barlov (John Barlow) (1924 –2008) stekao je svoje mesto među velikanima kardiologije zahvaljujući svom otkriću mehanizma

...

ECMO (ektrakorporalna membranska oksigenacija) jeste oblik mehaničke cirkulatorne podrške namenjenje kritično obolelim bolesnicima.  Tokom

...

VAD (Ventricular assist device) jeste vrsta mehaničke cirkulatorne potpore namenjen pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti. LVAD je oblik

...

Tamponada srca predstavlja nakupljanje tečnosti oko srčanog mišića koja vrši prekomerni pritisak na različite srčane strukture.

Stentiranje je bolje i sigurnije od bajpas hirurgije je konstatacija sa kojom se vrlo često susrećemo. Da li je to istina i da li postoje

...

Stenoza aortne valvule jeste jedna od najučestalijih bolesti sa kojom se susreće kardiohirurg u svojoj praksi, a predstavlja opstrukciju toka
...

TAVI je termin koji se u poslednje vreme vrlo često čuje. Sve veći broj bolesnika se podvrgava ovom tipu lečenja. Šta je TAVI, kako se izvodi,

...

TAVI je pojam o kom se u poslednje vreme dosta govori. Mnogi pacijenti dođu do informacije da je moguče popraviti aortni zalistak nehirurškim

...

Transplantacija srca predstavlja sam vrh medicine u svakom smislu, organizacionom, logističkom, tehničkom, medicinskom i svakom drugom.

...

Zašto toliko retko čujemo da neko ima tumor srca? Po čemu se tumori srca razlikuju od tumora nekih drugih lokalizacija? Da li ste znali da je

...

Koronarna bolest predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu i isto tako osnovnu determinantu morbiditeta, angažovanja zdravstvenih resursa i gubitka

...

vodic</a></p>...					</div>
																		</div>

													
			
				<div class=

Mnoštvo pitanja, nedoumica i briga se javlja u osobi kojoj je predloženo da se podvrgne kardiohirurškoj operaciji. Često se pacijenti obraćaju

...

Ne može se mnogo učiniti da se spreče bolesti zalistaka, ali svejedno je važno voditi zdrav način života i držati pod kontrolom što veći broj

...

Klasična hirurška zamena aortnog zaliska kroz otvoren grudni koš predstavlja najefikasniji modalitet lečenja bolesti aortnog zaliska, uključujući

...