Amiloidoza srca spada u grupu retkih bolesti, a nastaje kada se posebna vrsta proteina koji se naziva amiloid deponuje u različita tkiva u

...

Tema koja je vrlo aktuelna i koja je u ehokardiografskim krugovima razvila svoj puni potencijal jeste dijastolna funkcija odnosno disfunkcija

...

Ako se kod članova vaše porodice javljaju srčani problemi i bolesti srca, sigurno se pitate da li su ove bolesti nasledne. Naučnici sada pouzdano

...

Iznenadna smrt kod mladih se retko dešava, ali osobe koje su pod povećanim rizikom mogu preduzeti određene mere predostrožnosti. Saznajte više o

...

Tri glavne arterije, svaka ne veća od tankih špageta, protežu se površinom vašeg srca. Svaka od ovih arterija se grana u progresivno sve manje i

...

Tokom poslednjih 20 godina, fibrilacija pretkomora (atrija) je postala jedan od najvažnijih problema javnog zdravlja i značajan uzrok povećanja

...

Kardiogeni šok je iznenadno i po život opasno stanje u kojem je pumpna funkcija srca ozbiljno kompromitovana i situacija kada nedovoljna količina

...

Da li trudnoća može da provocira nastanak kardiovaskualrnih bolesti, koje su kardiovaskularne bolesti najčešće tokom trudnoće, šta je moguće

...

Moderna kardiologija se ne može zamisliti bez prikaza strukture i funkcije srca i velikih krvnih sudova. Imidžing

...

Kardio-onkologija je novo područje koje zahteva multidisciplinarni pristup, a kardiolozi, onkolozi i hematolozi rade zajedno na prevenciji, ranom

...

Remodelovanje srca je termin koji se odnosi na promenu veličine i oblika srca koja se javlja kao odgovor na postojanje srčane bolesti ili

...

Profesor Džon Barlov (John Barlow) (1924 –2008) stekao je svoje mesto među velikanima kardiologije zahvaljujući svom otkriću mehanizma

...

Puno puta smo se susreli sa pojmom sportsko srce. Da li je sportsko srce tipično samo za sportiste, šta tačno

...

Srčana slabost je vrlo ozbiljna kardiovaskularna bolesti i to kako u odnosu na broj bolesnika koji boluje od srčane slabosti, tako i po

...

Srčana slabost u svom nazivu ukazuje na osnovnu odliku ove bolesti - postojanje slabog srca, srca koje ne može da adekvatno vrši svoju osnovnu

...

„Bio je to srčani udar“, „umro je od srčanog zastoja“, „bio je to slučaj srčane insuficijencije“. Ljudi vrlo često koriste ove termine

...

Atrijalna fibrilacija je najčešći tip nepravilnog i iregularnog rada srca (aritmija). Povezana je starijom životnom dobi, a može dovesti do

...

Pojam kardiomiopatija se odnosi na različite bolesti srčanog mišića. Ove bolesti imaju mnogo uzroka, znakova i simptoma. Isto tako, mogućnosti

...

Ime je dobio po zamci hobotnice - i to nije sve što je neobično u ovom reverzibilnom stanju srca. Javlja se gotovo isključivo kod žena. Najčešće

...

Srčana slabost (insuficijencija) spada u grupu kardiovaskularnih oboljenja sa lošijom prognozom, i najčešće podrazumeva doživotno lečenje. Smatra

...