Bajpas operacija sasvim sigurno jeste jedna od najčešće izvođenih velikih hirurških zahvata u svetu i najčešća procedura koju obavljaju

...

Biksupidni aortni zalistak je jedna od najčešćih urođenih srčanih mana a definiše se postojanjem dva umesto tri listića na aortnom zalisku. Ova

...

Velika je privilegija baviti se kardiohirurgijom. Verovatno ne postoji nijedna druga specijalnost iz oblasti medicine u kojoj se tako dramatično

...

Trikuspidni zalistak je jedan od četiri zaliska u srcu. Spada u kategoriju zaboravljenih ili manje bitnih zalistaka iako to nema medicinsko

...

Kardijalna bolest povezana sa zračenjem (KBPZ) - koja obično nastaje godinama ili decenijama nakon što je pacijent oboleo od karcinoma bio

...

Vrlo često pitanje koje pacijenti upućuju lekaru i hirurgu koji ih je operisao jeste da li je sigurno da se podvrgnu magnetnoj rezonanci ukoliko

...

Uobičajen način lečenja bolesti aortnog zaliska jeste njegova zamena nekom od brojnih vrsta proteza koje su nam na raspolaganju. U ovom tekstu,

...

Mnogi ljudi u našoj zajednici su zabrinuti i zbunjeni zbog potencijalnog uticaja koronavirusa i bolesti koju izaziva – poznatu kao COVID-19, na

...

Disekcija aorte je životnougrožavajuća bolest koja zahvata aortu - najveći arterijski krvni sud u organizumu, a koja dovodi do

...

Razgovaramo sa dr Markom Banovićem, kardiologom iz Kliničkog centra Srbije, o aktuelnoj kliničkoj studiji AVATAR koja za cilj

...

Iako su mehaničke komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda u današenjem periodu retke, one su i dalje povezane sa fatalnim ishodom uprkos

...

Infektivni endokarditis je endovaskularna infekcija kardiovaskularnih struktura – obično zalistaka srca, ali i velikih krvnih sudova u grudnom

...

Mnogi pacijenti sa lupusom imaju ozbiljne kardiovaskularne probleme, od bolesti srčanih zalistaka do ponavljanih srčanih udara, a sve kao

...

Održavanje optimalne oralne higijene važan je deo vašeg celokupnog zdravlja. Zube je potrebno prati odgovarajućom četkicom i pastom dva puta

...

Bolesnici koji se upućuju na kardiohiruršku operaciju u kojoj treba da se koriguje problem sa valvulom (zaliskom), često se nalaze u nedoumici

...

Marfanov sindrom je redak poremećaj zbog kojeg je vezivno tkivo u telu slabije nego što bi trebalo da bude. Vezivno tkivo spaja i povezuje mnoge

...

Minimalno invazivne opearcije na srcu se relativno novi način lečenja različite kardiovaskularne patologije, u najvećem broju srčanih zalistaka.

...

Lekovi se mogu koristiti kako bi se povećala sposobnost srca da pumpa krv, što može donekle pomoći u situaciji kada funkcija aortnog zaliska

...

Moderna kardiologija se ne može zamisliti bez prikaza strukture i funkcije srca i velikih krvnih sudova. Imidžing

...

Septembar je mesec tokom kog se puno priča o bolestima aorte. Čitava nedelja (19-26 septembar) je proglašena nedeljom podizanja svesti o značaju

...